? กรมควบคุมมลพิษจัดรถโมบายตรวจคุณภาพอากาศที่อุดร ?

0
184

กรมควบคุมมลพิษ จัดหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ ตรวจวัดที่บริเวณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ตามที่จังหวัดขอความอนุเคราะห์ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลโดยอ้างอิงพื้นที่ใกล้เคียง จนทำให้ประชาชนเกิดความกังวล
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ชมการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ของหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบเคลื่อนที่ กรมควบคุมมลพิษ ตามที่จังหวัดได้มีหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อมาติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2562

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นมา บางช่วงสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะปิดคล้ายมีฝุ่นละอองหนาแน่นในบรรยากาศ ประกอบกับมีการเผยแพร่ข้อมูลทางโชเชียลมีเดียว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ทำให้ประชาชนเกิดความกังวล เนื่องจากไม่มีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ จึงทำการแปรผลคุณภาพอากาศโดยอ้างอิงจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิเษที่ใกล้เคียง คือ ขอนแก่น และเลย ร่วมกับข้อมูลสถานการณ์หมอกควัน ทิศทางลม และจุดความร้อน งานสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยสืบค้นจากข้อมูล www.gistda.or.th
โดยสถานการณ์คุณภาพอากาศ ล่าสุดระหว่างวันที่ 10-16 พฤษภาคม 2562 พบว่าดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI)จังหวัดอุดรธานี อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงดี ซึ่งประชาชนทั่วไป ทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอากาศเบื้องต้น เช่น หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง อย่างไรก็ตามจะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากในสภาพอากาศที่มีอุณหภูมิสูง อาจส่งผลให้ค่าก๊าซโอโซน สูงขึ้นจนถึงเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพได้ หากมีการจราจรหนาแน่น หรือมีกิจกรรมการเผาไหม้จำนวนมาก
.
? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
.
#กรมควบคุมมลพิษ#จังหวัดอุดรธานี#หมากแข้ง#ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here