? มอบบ้านอุ่นรัก 4 หลัง พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ขาดโอกาสในสังคม

0
145

จังหวัดอุดรธานี มอบ #บ้านอุ่นรัก เนื่องในโอกาสฉลองการก่อตั้ง 125 ปี เมืองอุดรธานี ให้แก่ผู้ขาดโอกาสในพื้นที่อำเภอบ้านผือ จำนวน 4 หลัง 
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยและคณะ ส่งมอบบ้านอุ่นรัก ให้กับ นางสาวจารุนี บุตรเหม อายุ 37 ปี ราษฎรบ้านทรายทอง บ้านเลขที่ 129 หมู่ 9 ตำบลข้าวสาร ต้องอุปการระเลี้ยงดูบุตร 2 คน ฐานะยากจน มีรายได้จากการประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปไม่แน่นอน หาเช้ากินค่ำ สำหรับบ้านหลังนี้ สร้างจากเงินบริจาคของ นายปรีชา–นางสรรค์นรา และนางสาวภควพร ชัยรัตน์ 40,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ร่วมสมทบ 1,500 บาท ชาวบ้านทรายทองบริจาคสมทบ 2,000 บาท พร้อมบริจาค อาหาร น้ำดื่ม ระหว่างก่อสร้าง

ทั้งนี้ ในการส่งมอบบ้าน ได้ผู้มีจิตศรัทธาจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ ร่วมมอบของที่ระลึก ของใช้ในครัวเรือนที่จำเป็น อาทิ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 หลอดไฟฟ้านีออนจาก สมาคมสงเคราะห์ชุมชนอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มอบเสื้อ 126 ปี อุดรธานี ถุงบุญซึ่งเป็นอาหารที่ประชาชนชาวอุดรธานีใส่บาตรเช้าวันอังคารในโครงการสวมผ้าไทยใส่บาตรพระ ที่ทำการปกครองจังหวัด ที่ทำการปกครองอำเภอ เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี ศูนย์คนไร้ที่พึ่ง อบต. สามัคคีมอบสิ่งของ และเงินขวัญถุง ธนาคารออมสิน มอบร่ม
จากนั้น ผู้ว่าและคณะเดินทางไปมอบบ้าน หลังที่ 140 ให้กับ นายสุบัน จำปาแก้ว อายุ 51 ปี ราษฎรบ้านหินตั้ง บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 5 บ้านหินตั้ง ตำบลข้าวสาร มีอาชีพรับจ้างตัดผมและรับจ้างทั่วไป หาเช้ากินค่ำ ซึ่งบ้านหลังที่ 140 นี้นายปรีชา–นางสรรค์นรา และนางสาวภควพร ชัยรัตน์ มอบเงินบริจาคเป็นทุนประเดิม 40,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสารสมทบเพิ่ม 1,500 บาท ชาวบ้านทรายทองช่วยกันบริจาค อาหาร น้ำดื่ม ระหว่างก่อสร้าง และเงินจำนวน 2,000 บาท ราษฎรได้เสียสละร่วมกันสร้างพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวช้อง
มอบบ้านอุ่นรักหลังที่ 141 ให้กับคอบครัว นางสาวสำเนือง สารทอง อาศัยอยู่กับสามีและบุตร 2 คน ซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาเช้ากินค่ำ บ้านเลขที่ 27 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง ซึ่งบ้านหลังที่ 141 ก็เป็นอีกหลังที่ได้รับเงินบริจาคจากนายปรีชา–นางสรรค์นรา–น.ส.ภควพร ชัยรัตน์ 40,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง บริจาคสมทบ 4,000 บาท ร้านสมศักดิ์ค้าวัสดุก่อสร้างบริจาค 2,500 บาท ชาวบ้านสันติสุขช่วยกันบริจาค 22,185 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 68,685 บาท พร้อมกันนี้ราษฎรและหน่วยงานในพื้นที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจก่อสร้างให้กับครอบครัวนางสำเนียงฯ 
มอบบ้านหลังที่ 142 ให้กับ เด็กชายจักรกฤษ บุญเลิศ ราษฎรบ้านโนนทอง อาศัยอยู่กับมารดาซึ่งมีอาชีพรับจ้างทั่วไป หาเช้ากินค่ำ อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 47 หมู่ที่ 5 ตำบลโนนทอง และบ้านหลังนี้ก็ได้รับเงินบริจาคเป็นทุนประเดิมจากนายปรีชา-นางสรรค์นรา –น.ส. ภควพร ชัยรัตน์ 40,000 บาท และเงินทุนส่วนตัวสมทบ จำนวน 20,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 60,000 บาทโดยบ้านหลังนี้ไม่มีค่าแรงแต่เป็นการร่วมด้วยช่วยกันของคนในชุมชนและผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ร่วมสร้างบ้านให้ผู้ขาดโอกาส

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
.
#จังหวัดอุดรธานี #ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี #หมากแข้ง #ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here