? ค่ายเด็กสร้างเกม “จากเด็กติดเกมสู่เด็กสร้างเกม”

0
120

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และสาขาวิชา Digital Media Engineering คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการค่ายเด็กสร้างเกม “จากเด็กติดเกม สู่เด็กสร้างเกม” ในระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์และพัฒนาทักษะความรู้ด้านการออกแบบพัฒนาเกม พัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ สร้างมูลค่าเพิ่ม สอดคล้องกับแนวทางของเมืองกีฬา Sports City ที่มีการมุ่งเน้นส่งเสริมในด้านกีฬา e-Sports ด้วย
จึงขอเชิญชวนน้องๆนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการได้ ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยนักเรียนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล สมัครได้ที่ อ.วรายุทธ พลแสง ส่วนน้องๆโรงเรียนอื่น สมัครได้ที่ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี ชั้น 7 อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ด่วน ! รับจำนวนจำกัด
.
? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
.
#สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดอุดรธานี#หมากแข้ง#ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here