? กองทัพอากาศทดสอบการใช้กำลังกองทัพอากาศ ประจำปี 2562

0
35

กองทัพอากาศ กำหนดจัดทดสอบการใช้กำลังกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 ขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2562 ห้วงเวลาปฏิบัติการ 08.00-16.00 น.โดยจำลองสถานการณ์การรบทางอากาศและภาคพื้นในการป้องกันน่านฟ้าไทย จากเครื่องบินข้าศึกบริเวณพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง กำหนดให้กองบิน 23 เป็นฐานที่ตั้งหน่วยบินในการทอดสอบการใช้กำลังทางอากาศ โดยจะมีการวางกำลังเครื่องบินแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศไทย มาร่วมบินฝึกซ้อมในห้วงวันเวลาดังกล่าวด้วย
ในการนี้ กองบิน 23 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงสนามบินได้ทราบโดยทั่วกัน อนึ่งการฝึกซ้อมการใช้กำลังทางอากาศครั้งนี้ เป็นภารกิจหลักภารกิจหนึ่งของกองทัพอากาศในการเตรียมด้านยุทธการป้องกันน่านฟ้าไทย ที่จะมิให้ฝ่ายตรงข้ามล่วงล้ำอธิปไตยของไทยในทุกรูปแบบ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ และประชาชนจะได้มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพอากาศ สามารถดำรงความเป็นอยู่อย่างสมศักดิ์ศรี แห่งความเป็นไทยและปกติสุขตลอดไป
.
? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
#กองทัพอากาศ#กองบิน23#หมากแข้ง#ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here