??‍? คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

0
108

จังหวัดอุดรธานี โดยการบูรณการของหน่วยงานสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ให้เกษตรกรได้รับบริการทางการเกษตร รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกอบรม และได้รับบริการจากส่วนราชการต่างๆ


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยความร่วมมือจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพัฒนสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรต่างๆในจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ร่วมสนับสนุน พร้อมได้มอบปัจจัยการผลิต และเอกสาร ส.ป.ก.4-01 แก่ตัวแทนเกษตรกร โดยมีนางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัด นางสุภาวดี สิทธิมาลัยรัตน์ คลังจังหวัดอุดรธานี นางอรเกษมศิลป์ จิรวัสวงศ์ ยุติธรรมจังหวัดอุดรธานี นายอำนวย อินทธิราช นายกอบต.นาพู่ ส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การต้อนรับ
นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ เกษตรจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีวัตถุประสงค์พื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึง และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหา ให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ โรคสัตว์น้ำ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยี และฝึกอบรมความรู้การเกษตร เสริมเพิ่มเติมควบคู่กันไป
กิจกรรมในงานประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรมให้บริการคลินิกเกษตร เพื่อแก้ปัญหาด้านการเกษตร อาทิ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่นๆ ได้แก่ คลินิกบริหารจัดการศัตรูพืช คลินิกพันธุ์พืชเพาะเลี้ยง กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร การขยายพันธุ์พืช การบริการทำบัตรประชาชน กิจกรรมด้านการเกษตรดีเด่นของจังหวัด และกิจกรรมจากหน่วยงานอื่นๆ อาทิ ยุติธรรมจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงสินค้าโอท็อปของดีจังหวัดนำมาจำหน่ายภายในงาน มีเกษตรกรร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 300 คน
นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมกับถ่ายทอดความรู้ในคราวเดียวกัน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้าน ซึ่งเป็นการนำบุคลากร อุปกรณ์ เครื่องมือและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงพื้นที่ ทำให้พี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์ ซึ่งสามารถที่จะรับบริการหรือรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
#เกษตรจังหวัดอุดรธานี #อบตนาพู่ #จังหวัดอุดรธานี #หมากแข้ง #ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here