? กองทัพอากาศเตรียมพร้อมกำลังป้องกันประเทศ

0
132

กองทัพอากาศ จัดทดสอบการใช้กำลัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ โดยกองทัพบกจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ร่วมทดสอบ ภายใต้สถานการณ์สมมติ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง ว่ามีการก่อวินาศกรรมอากาศยาน ซึ่งปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค
เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ในฐานะผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 พร้อมด้วย พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู รองผู้บัญชาการหน่วยป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก เดินทางมาตรวจเยี่ยมการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2562 ณ กองบิน 23 อุดรธานี
พลอากาศโท ศุภชัย สายเงิน รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กล่าวว่า กองทัพอากาศ มีภารกิจเกี่ยวกับการป้องกันประเทศ จึงมีการเตรียมใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม กองทัพอากาศจะต้องมีการเตรียมความพร้อมของกำลังพลอยู่ตลอดเวลา จึงมีความจำเป็นต้องทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ เพื่อให้ทราบขีดความสามารถ การทดสอบครั้งนี้จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนเหตุการณ์จริง วัตถุประสงค์ของการทดสอบ มีการทดสอบระบบการสั่งการ ของระบบบัญชาการและควบคุม และทดสอบขีดความสามารถการปฏิบัติของหน่วยในระบบการใช้กำลังทางอากาศ ทดสอบความสามารถของหน่วยสนับสนุน 
ซึงในปีที่ผ่านมา จะปฏิบัติการในด้านการรบเพียงอย่างเดียว ในปีนี้จะเน้นการปฏิบัติการที่ไม่ใช่การรบ ยกตัวอย่างเช่น การค้นหาช่วยชีวิตอากาศยานพลเรือนประสบภัย การบริหารจัดการห้วงอากาศกับพลเรือน ที่สำคัญคือมีการปฏิบัติภารกิจในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล สมมติมีการปล้นและยึดอากาศยาน การก่อวินาศกรรมอากาศยาน และการปฏิบัติต่ออากาศยานที่ผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรไทย และผลที่คาดว่าจะได้รับในการทดสอบครั้งนี้ เราจะได้รับทราบขีดความสามารถของกองทัพอากาศและจะได้รับทราบขีดจำกัดของกองทัพอากาศ ปัญหาความขัดข้อง เพื่อเป็นข้อมูลย้อนกลับไปพัฒนาขีดความสามารถในระบบเตรียมกำลังของกองทัพอากาศ ทำให้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติการร่วมของต่างเหล่าทัพ ซึ่งจะเป็นรากฐานในการพัฒนากองทัพอากาศเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค 
พลตรี พัลลภ เฟื่องฟู รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ กองทัพบก กล่าวว่า เราเป็นหน่วยกองทัพบกป้องกันภายทางอากาศ ได้ปฏิบัติตามนโยบาย Smart Soldier for Smart Army ของกองทัพบก เราได้ประยุกต์นโยบายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์หลักของหน่วย ได้จัดหน่วยรองในระบบควบคุมและแจ้งเตือน คือศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยอากาศกองทัพบก และหน่วยในระบบอาวุธคือ กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน เข้าร่วมการทดสอบในครั้งนี้ เป็นการฝึกตามแผนป้องกันประเทศ และแผนป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาติ ซึ่งเรารับผิดชอบการปฏิบัติทั้งสองแผน ฝึกตามสถานการณ์สมมติ แต่ว่าเป็นการทดสอบขีดความสามารถจริงของหน่วย เพื่อไปปรับปรุงพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและความพร้อมยิ่งขึ้น 
พล.ต.พัลลภฯ กล่าวอีกว่า การควบคุมป้องกันภัยทางอากาศมีความสำคัญ การปฏิบัติตามแผนป้องกันภัยทางอากาศแห่งชาตินั้น มีกำลังทั้งสามเหล่าทัพ ในส่วนของหน่วยป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก รับผิดชอบทั้งในพื้นที่ส่วนรบและส่วนหลัง การฝึกครั้งนี้เราใช้ระบบการควบคุมสั่งการเป็นระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ซึ่งจะสามารถเห็นภาพสถานการณ์ทั้งจากเรดาร์ของกองทัพอากาศ กองทัพเรือและกองทัพบก เห็นภาพสถานการณ์จริงแบบเรียลไทม์สามารถที่จะทดสอบทั้งบุคลากรหรือกำลังพล รวมถึงขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์ ทราบถึงขีดจำกัดเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้การปฏิบัติการณ์ในแบบรวมของกองทัพไทย ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการป้องกันภัยทางอากาศ? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
#กองทัพอากาศ #กองทัพบก #กองบิน23 #หมากแข้ง #ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here