? เทศบาลตำบลภูผาแดง สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ

0
181

อบจ.อุดรธานี สนับสนุนกิจกรรมบุญบั้งไฟเทศบาลตำบลภูผาแดง สืบสานประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ที่ลานกีฬาเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองอ้อ-โนนหวาย ประจำปี 2562 ซึ่งอบจ.อุดรธานี สนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท
นายประภาส ภูชาดึก นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง กล่าวว่า บุญบั้งไฟ เป็นหนึ่งในฮีตสิบสองของชาวอีสาน นิยมทำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 ซึ่งจะตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี เป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา ตกกล้า หว่านไถ เพื่อเป็นการบูชาพญาแถน ขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล ซึ่งความสำคัญของบุญบั้งไฟ กับวิถีชีวิตของคนอีสาน มีความเกี่ยวเนื่องกับตำนานนิทานปรัมปราพื้นบ้าน เช่น เรื่องท้าวผาแดง-นางไอ่ ท้าวพังคีพญานาค และพยาคันคากหรือคางคก 
เทศบาลตำบลภูผาแดง ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ จึงได้กำหนดการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีบุญบั้งไฟ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันระหว่างประชาชน เอกชน และภาครัฐ และส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง หมู่บ้านใกล้เคียง กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงามของ 2 ตำบล การจุดบั้งไฟ ขนาด 2 นิ้ว ประเภทชุมชน 

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีอำเภอหนองวัวซอ#หมากแข้ง#ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here