? ปลูกป่าบึงกาฬฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติ

0
56

ททท.สำนักงานอุดรธานี ร่วมกับ โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility:CSR) และสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “CSR ปลูกป่าบึงกาฬ 2562” ในโครงการ “บึงกาฬ…อัศจรรย์ทุกฤดู” 
วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงดิบกะลาป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี จัดกิจกรรม CSR ปลูกป่าบึงกาฬ 2562 ร่วมกับ โครงการห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ 
ปัจจุบันปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย กำลังเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากผลที่จะตามมาเกิดกับมนุษย์และผลที่เกิดเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวัน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานราชการต่างๆและ ประชาชนทั่วไป จะต้องมีความตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่างคุ้มค่า และต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเรา ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้ชุมชนเกิดความสนใจและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในที่สุด 
ดังนั้น เพื่อฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนมาดังเดิม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี ได้ร่วมกับโครงการโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม “CSR ปลูกป่าบึงกาฬ 2562” ภายใต้โครงการ “บึงกาฬ…อัศจรรย์ทุกฤดู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ในการร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และเพื่อสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ ของทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในพื้นที่ โดยปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น ณ บริเวณโครงการห้องเรียนธรรมชาติ ป่าดงดิบกะลา ป่าภูสิงห์ และป่าดงสีชมพู อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สื่อมวลชน โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่ จำนวน 380 คน ร่วมกิจกรรม

Image may contain: 9 people, people smiling, crowd, tree, outdoor and nature

Image may contain: 8 people, people smiling, people sitting, child, outdoor and nature

Image may contain: 9 people, people smiling, people standing, tree, outdoor and nature

ขอบคุณภาพข่าว : นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผอ.ททท.อุดรธานี

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ
#ททท. #หมากแข้ง #ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here