? ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำฟื้นฟูทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ

0
51

อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลเมืองหนองสำโรงปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการ” ฟื้นฟูเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและบรมวงศานุวงศ์
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ที่หนองน้ำสาธารณะ หนองสำโรงน้อย เขตเทศบาลเมืองหนองสำโรง ตำบลบ้านเลื่อม อ.เมือง อุดรธานี นายพูนศักดิ์ อยู่ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการ “ฟื้นฟูเพิ่มผลผลิตทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามมินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำ ส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ปลา และฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการหวงแหนรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่สืบไป 

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสำโรง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ องค์การบริหารส่วนหมูม่น ประชาชนชาวบ้านนาทรายและชุมชนใกล้เคียง ร่วมปล่อยพันธุ์ปลา เช่น ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลานิล และร่วมปลูกต้นไม้บริเวณด้านข้างหนองน้ำเพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับแหล่งน้ำอีกด้วย ในโอกาสนี้นายศราวุธ เพชรพนมพร และนายอนันต์ ศรีพันธ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองสำโรง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

? กดติดตามเพจหมากแข้ง เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆ

#จังหวัดอุดรธานี #องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี #เทศบาลเมืองหนองสำโรง#ประมงจังหวัดอุดรธานี #หมากแข้ง #ข่าวอุดร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here