#วันนี้ในอดีต #OnThisDay 10 พฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) – ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ กลับคืนมา

0
87
{"effects_tried":0,"photos_added":0,"origin":"gallery","total_effects_actions":0,"remix_data":["add_photo_directory"],"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":1,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":0,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"source_sid":"DF795545-51E7-43B0-8B07-C2912D14906D_1573368317276","total_editor_time":324,"total_draw_time":0,"effects_applied":0,"uid":"DF795545-51E7-43B0-8B07-C2912D14906D_1573368317249","total_effects_time":0,"brushes_used":0,"height":2249,"layers_used":0,"width":3000,"subsource":"done_button"}

10 พฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2531 (ค.ศ. 1988) – ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ซึ่งถูกลักลอบนำออกไปจากปราสาทหินเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเวลาเกือบ 30 ปี กลับคืนสู่ประเทศไทย หลังการเรียกร้องขอคืนจากสถาบันศิลปะแห่งชิคาโก สหรัฐอเมริกา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here