อันตรายจากแสงสีฟ้า ?

0
45

แสงสีฟ้าจากหน้าจอมือถือ-อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาจเร่งกระบวนการแก่ชรา

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ Aging and Mechanisms of Disease ชิ้นนี้เป็นผลงานของทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออริกอนสเตต ในสหรัฐฯ ที่ทำการศึกษาเรื่องผลกระทบจากแสงสีฟ้า

ทีมนักวิจัยใช้แมลงวันทอง หรือ แมลงหวี่ ในการศึกษา เนื่องจากมีกลไกเซลล์และการพัฒนาแบบเดียวกับสัตว์หลายชนิด ซึ่งรวมถึงมนุษย์ด้วย

ผลการศึกษาพบว่า แมลงวันที่ได้รับแสงสีฟ้าเป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง แม้จะไม่ได้รับแสงเข้าตาโดยตรง เนื่องจากแมลงวันบางตัวตาบอดจากการกลายพันธุ์ มีชีวิตสั้นกว่ามาก เมื่อเทียบกับแมลงวันที่ไม่ได้รับแสงนี้ โดยนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่านี่อาจเป็นผลจากการตอบสนองต่อความเครียดที่เกิดขึ้นในหน่วยพันธุกรรม หรือ ยีน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here