#วันนี้ในอดีต #OnThisDay วันที่ 18 พฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2512 ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานฉลองครบ 500 ปี ศาสนาซิกข์

0
57

วันที่ 18 พฤศจิกายน ในปี พ.ศ. 2512 (ค.ศ. 1969) – เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในงานฉลองครบ 500 ปี ศาสนาซิกข์

?
Ref : Wikipedia
Photo : newtv.co.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here