นิสิตจุฬาฯดูงานหอการค้าฯอุดร

0
301

นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี พร้อมรับทราบข้อมูลด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัด


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ที่สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับ นิสิตหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี


นายสวาทฯ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ในฐานะประธานหอการค้าฯ และประธานคณะทำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวริมโขง หอการค้าไทย ได้กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี ความเติบโต ความเคลื่อนไหวในด้านต่างๆ เช่น ภาคการค้าชายแดน ภาคการบริการ การค้าปลีก ค้าส่ง การจับจ่ายใช้สอยของชาว สปป.ลาว ในจังหวัดอุดรธานี โดยการดำเนินงานของหอการค้าฯ จะคำนึงถึงการเชื่อมโยงกับ สปป.ลาว ซึ่งมีผลต่อความเติบโตของเศรษฐกิจในจังหวัด รวมถึงมาตรการส่งเสริมด้านการค้า การลงทุนระหว่างไทยกับสปป.ลาว ด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here