ข่าวบ้านเฮา

รณรงค์ลดอุบัติเหตุทางข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยผู้ใช้รถใช้ถนน

ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี รณรงค์ลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามถนนหน้าโรงเรียน ทาสีตีเส้นทางม้าลาย ให้มีความชัดเจน สร้างความตระหนักและจิตสำนึกผู้ขับขี่ให้ระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

                วันที่ 21 เมษายน 2565  ที่บริเวณหน้าโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผวจ.อุดรธานี เปิดกิจกรรม “รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม” โดยมี พ.อ.ธนาวี วิชาชัย รองผอ.กอ.รมน.อุดรธานี นายเกรียงศักดิ์ ถวายชัย ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุดรธานี นายอริยะ แต้สุวรรณ นายเรืองยุทธ ประสาทสวัสดิ์ศิริ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม

                นายธีระภัทร์ ผิวสวัสธ์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.อุดรธานี ในฐานะเลขานุการศูนย์ฯ เปิดเผยว่า การรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน ตามมติคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ จากกรณีรถจักรยานยนต์ชนคนเดินข้ามถนน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตบริเวณทางข้าม โดยให้มีการรณรงค์ทุกจังหวัดและจัดต่อเนื่องทุกเดือน ครั้งนี้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ เทศบาลนครอุดรธานี จัดกิจกรรม ทาสีตีเส้นบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียน และบริเวณโดยรอบให้เห็นอย่างชัดเจน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้ถนนและสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ขับขี่ได้ชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม  และระมัดระวังมากขึ้น

                ทั้งนี้ นอกจากการปรับปรุงทางข้ามให้มีความปลอดภัย อาทิ การตีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้าม จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นผิดถนนให้มีความชัดเจน จัดทำป้ายเตือนและป้ายสัญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่และผู้ข้ามถนนเห็นได้ชัดเจนแล้ว ยังมีกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย โดยเฉพาะทางข้ามบริเวณหน้าโรงงเรียน ตลอดจนสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการขับรถที่ไม่มีวินัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร  รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายให้ได้รับโทษสูงสุด เพื่อให้ผู้ขับขี่เคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นต้น

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button