อบจ.อุดรมอบเงิน 1 ล้านช่วยเกษตรกรป้องกันโรคลัมปิสกิน

0
21

                “วิเชียร” นายกอบจ.อุดร มอบเงินอุดหนุนจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคลัมปีสกิน ซื้อเวชภัณฑ์และยากำจัดแมลงพาหะ  ปศุสัตว์เผยสถานการณ์ของโรคดีขึ้น ด้วยความช่วยเหลือจากอบจ.อุดร

                วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสมัคร บุญปก รองนายกอบจ.อุดรธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ มอบเงินอุดหนุน จำนวน 1,000,000 บาท ในการจัดหาเวชภัณฑ์รักษาโรคลัมปิสกิน ให้กับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อให้กับปศุสัตว์อำเภอทั้ง 20 อำเภอ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี นายเรืองแสง กิจเจริญปัญญา และนายรัชพล สืบพรหม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ ร่วมรับมอบ

                ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทย เป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่พบในโค-กระบือ และสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยพบการระบาดครั้งแรกปลายเดือนมีนาคม ที่อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด และจากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลัมปีสกิน ในปัจจุบันพบการเกิดโรคใน 41 จังหวัด สำหรับจังหวัดอุดรธานี มีผู้โคกระบือประมาณ 750,000 ตัว ได้พบการระบาดของโรคลัมปีสกิน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เป็นโคเนื้อเกษตรกรบ้านบ่อน้อย ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมืองอุดรธานี

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า เข้าใจถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ และเล็งเห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อเวชภัณฑ์และยากำจัดแมลงพาหะ สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคลัมปีสกิน ให้กับปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ครั้งแรก 500,000 บาท และครั้งนี้อีกในวงเงิน 1,000,000 บาท ประกอบด้วย ยาลดไข้ ลดการอักเสบ ฟลูนิซิล ชนิดฉีด ขนาดบรรจุ 100 ซีซี ยาปฏิชีวนะเพนนิซิลินและสเต็บโตมัยซิน ชนิดฉีด 100 ซีซี วิตามิน เอดีอี 3 อี 100 ซีซี และยากำจัดพยาธิภายนอก ฟลูเมทริน 6 เปอร์เซ็นต์ ขนาดบรรจุ 100 มล. แร่ธาตุก้อน เพื่อนำมาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

                ขณะที่ นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเริ่มลดน้อยลงตามลำดับ ก็ด้วยความช่วยเหลือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ในการจัดงบประมาณซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการรักษา ถ้ารอจากส่วนกลางก็คงจะไม่ทั่วถึง ซึ่งก็ได้ดำเนินการแจกจ่ายให้ปศุสัตว์ทุกอำเภอเพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงที่ได้รับความเดือดร้อน ส่วนใหญ่จะระบาดในโค

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here