ข่าวบ้านเฮา

ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง

                กองบิน 23 ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ และห้องน้ำ ชุมชนบ้านหนองหัวหมู ต.นาดี อ.เมือง จ.อุดรธานี

                วันที่ 21 สิงหาคม 2563 ที่ศาลาอเนกประสงค์ ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี น.อ.สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผู้บังคับการกองบิน 23 นาวาอากาศโท เดเร็ก ชาน หัวหน้าหน่วยบินแยกกองทัพอากาศสิงคโปร์ และคณะกองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้ทำพิธีมอบศาลาอเนกประสงค์ และห้องน้ำ ชุมชนบ้านหนองหัวหมู หลังทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม ติดตั้งพัดลม โดยมีนายประสงค์ สุจริต นายกอบต.นาดี ชาวบ้านหนองหัวหมู ร่วมรับมอบ

                นายตระกูล ศรีบู่ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองหัวหมู กล่าวว่า พี่น้องชุมชนบ้านหนองหัวหมู  รู้สึกดีใจมากที่ท่านได้มาเยี่ยมและห่วงใยพี่น้องของชุมชนแห่งนี้ แต่เดิมชุมชนได้ใช้ศาลาอเนกประสงค์ในการทำกิจกรรมต่างๆ และยังไม่มีรั้วรอบขอบชิด ซึ่งไม่พร้อมในการใช้งานกิจกรรมต่างๆได้ ชุมชนเราดีใจที่ กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ มาสำรวจพื้นที่และได้ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ปรับปรุงห้องน้ำ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งพัดลม ขอขอบคุณที่ท่านและคณะ ที่ได้มีมิตรไมตรีจิต ที่ได้ห่วงใยพี่น้องชุมชนบ้านหนองหัวหมู และเห็นความสำคัญของชุมชนแห่งนี้ เราจะได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามที่ท่านได้มอบสิ่งของให้ เราจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  โดยหวังไว้ในโอกาสต่อไป ท่านจะได้มามอบสิ่งดีๆ ให้กับทางชุมชนนี้อีก

                น.อ.สิทธิรัตน์ พู่ทรงชัย รองผบ.กองบิน 23 กล่าวว่า  การที่กองบิน 23 และกองทัพอากาศสิงคโปร์ ได้มาที่ชุมชนบ้านหนองหัวหมูแห่งนี้  เพราะว่าชุมชนนี้อยู่ใกล้กับกองบิน 23 และยังเป็นภารกิจของทางกองบิน 23 ที่จะมาพบปะเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีของชุมชนกับกองทัพอากาศ  เพราะในทุกๆครั้งที่กองทัพอากาศได้มีการฝึกบินร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์  ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และการฝึกร่วมกัน  รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ จากประเทศสิงคโปร์ ในการฝึกบินครั้งนี้ อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางเสียง  เราจำเป็นต้องฝึกนักบิน เพื่อให้มีความเชี่ยวชาญและเพิ่มประสบการณ์ในการบิน ยังเป็นการรักษาน่านฟ้าและอธิปไตยของชาติ  อีกทั้งยังเป็นการรักษาความมั่นคงของชาติ

                จึงอยากจะแจ้งให้กับทางชุมชนได้ทราบ ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในภารกิจนี้ ท้องฟ้าให้เราเป็นผู้รักษา เสียงนี้จะเป็นเสียงแห่งความมั่นคง จึงอยากให้ทางชุมชน เกิดความมั่นใจว่า เรายังมีมิตรภาพที่ดี เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือให้กองบิน 23 ช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ทางกองบิน 23 ตามกำลังและขีดความสามารถของเราที่จะสามารถช่วยเหลือได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Check Also
Close
Back to top button