ข่าวบ้านเฮา

ติดตามสถานการณ์น้ำและเปิดคลินิกชลประทาน

                อธิบดีกรมชลประทาน ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำ และเปิดคลินิกชลประทาน นำนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในมิติต่างๆ มาช่วยเหลืองานในพื้นที่และช่วยเหลือประชาชน รวมถึงผลผลิตภาคการเกษตรจากการใช้น้ำในพื้นที่ชลประทานของเกษตรกร

                เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2563  ที่สำนักชลประทานที่ 5 อุดรธานี ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 5 อุดรธานี เปิดนิทรรศการคลินิกชลประทาน และประชุมผู้บริหารกรมชลประทานสัญจร ครั้งที่ 1/2563 โดยมีนายจารึก วัฒนาโกศัย ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 5 อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดในพื้นที่ ให้การต้อนรับ

                ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า การประชุมสัญจรตั้งเป้าไว้ว่า คนที่ทำงานในพื้นที่จะต้องแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนได้ทันท่วงที ถูกต้องถูกเป้า เพราะปัญหาเรื่องกว่าจะถึงกรมหลายขั้นตอน จึงได้มีการจัดประชุมในพื้นที่และมอบนโยบายสามารถที่จะตัดสินใจแก้ปัญหาให้ประชาชนได้  มาทั้งทีก็อยากจะให้ผู้อำนวยการสำนัก กอง ส่วน ที่อยู่ส่วนกลาง ได้นำนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ความเจริญก้าวหน้าในมิติต่างๆ ในคนในพื้นที่ได้เห็น มีความต้องการไหม เพื่อที่จะได้ตัดสินใจ การประชุมสัญจรที่ผ่านมา 5 ครั้ง และมาที่นี่ถือว่ามีวิวัฒนาการที่ก้าวไกลมากหลายอย่าง มีขยายผลไปถึงเครือข่าย สมาชิกกลุ่มสหกรณ์ ผู้ใช้น้ำพื้นที่ชลประทาน ที่เป็นประโยชน์กับภาคการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน

                สำหรับการประชุมวีดีโอทางไกลเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์น้ำนั้น ได้มีการรายงานไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยไปถึงสกลนคร โดยเฉพาะในอำเภอพังโคน และสว่างแดนดิน สกลนคร ที่มีน้ำท่วมขัง พื้นทีการเกษตร 1,800 ไร่ ก็ได้สั่งการให้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน นำเครื่องไม้เครื่องมือแก้ไข  ทุกพื้นที่มีการเตรียมการอย่างดี ที่จะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ส่วนสถานการณ์ฝนค่าเฉลี่ยน้อยในเขตพื้นที่สำนักชลประทานที่ 5 จะดีหน่อยในเขตริมฝั่งแม่น้ำโขง ก็ได้ให้ทุกแหล่งน้ำเก็บกักน้ำไว้ในได้มากที่สุด เป้าหมายคือให้ใช้ได้จนพ้นฤดูแล้ง ต้องบริหารจัดการน้ำให้ดีที่สุด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button