ข่าวบ้านเฮา

“วิเชียร” นั่งเก้าอี้นายกอบจ.ต่อ คะแนนนำลิ่วทิ้งคู่แข่ง

ศึกชิงนายกอบจ.และส.อบจ.ที่จ.อุดรธานี ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ อดีตนายกวิเชียร คะแนนนำลิ่วคู่แข่ง ขณะที่ผู้สมัครส.อบจ.กลุ่มเพื่อไทยล่วงหลายเขต โดยตัวแทนจากพรรคก้าวไกลมาแรง

                ผู้สื่อข่าวรายงานผลการเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อย่างไม่เป็นทางการ โดยจังหวัดอุดรธานี มีหน่วยเลือกตั้ง 2,295 หน่วย มีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 1,224,772 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์ 694,671 คน คิดเป็นร้อยละ 56.72 บัตรดี 629,619 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 90.64 บัตรเสีย 27,814 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 4.00 บัตรไม่เลือกผู้ใด 37,240 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 5.36 รวมคะแนนเสร็จสิ้น เมื่อเวลา 03.28 น. ผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ

                นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 1. นายวิเชียร ขาวขำ หมายเลข 3 ได้ 325,933 คะแนน 2.นายฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์ หมายเลข 2 ได้ 185,801 คะแนน 3.นายชวนนท์ ศิริบาล หมายเลข 1 ได้ 34,333 คะแนน 4.นางสาวอิงค์ณกัจฉร์ ชินวัตรนุวงศ์ หมายเลข 4 ได้ 32,176 คะแนน 5.นายศักดา เกตุแก้ว หมายเลข 5 ได้ 30,114 คะแนน 6.นายเศษฐภัทร์  นิตยสิทธิวรากุล หมายเลข 6 ได้ 15,848 คะแนน และ 7.นายเจริญ หมู่ขจรพันธ์ หมายเลข 7 ได้ 5,414 คะแนน

                สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง เขต 1 หมายเลข 1 นายชัยฤทธิ์ เขาวงศ์ทอง เขต 2 หมายเลข 3 นายยศวัฒน์ กีรติรัฐวัฒน์ เขต 3 หมายเลข 3 นายรุ่งเพชร บุตรเลน เขต 4 หมายเลข 3 นายจักรทิพย์ ศรีลาวงษ์ เขต 5 หมายเลข 3 นายอภิชาติ ชมประยูร เขต 6 หมายเลข 4 นายชาติชาย มุกดาม่วง เขต 7 หมายเลข 3 นางสุธาทิพย์ วัฒนกูล  เขต 8 หมายเลข 2 นางสาวจารุณี พิมเพ็ง เขต 9 หมายเลข 3 นายยิ่งใหญ่ กองทอง เขต 10 หมายเลข 3 นายพรพิษณุ บุญปก เขต 11 หมายเลข 2 นางนฤมล โคตรสาขา อำเภอกุดจับ เขต 1 หมายเลข 3 นายวีระพล บุญมาตุ่น เขต 2 หมายเลข 4 นายสมชาย ชินคำ  อำเภอบ้านผือ เขต 1 หมายเลข 3 นางอรพรรณ เชื้อกลางใหญ่ เขต 2 หมายเลข 3 นายดนัย ขาวขำ เขต 3 หมายเลข 3 ร้อยตรีสมควร บุญประคม อำเภอเพ็ญ เขต 1 หมายเลข 3 นายณัฐยศ ผาจวง เขต 2 หมายเลข 3 นายชัยภัทร์ภู่ย์ นามโคตร เขต 3 หมายเลข 2 นายนิคม ระชินลา อำเภอบ้านดุง เขต 1 หมายเลข 3 นายอภิชาติ  คงทวี  เขต 2 หมายเลข 2 นางสาวศิวิมล คำมุงคุณ  เขต 3 หมายเลข 3 นายเดชฤทธิ์ โทหา

อำเภอกุมภวาปี เขต 1 หมายเลข 3 นายนัฐพล เรืองเศรษฐี เขต 2 หมายเลข 3 นายณัฐภณ ทาปุ๋ย เขต 3 หมายเลข 3 นายบัญชา ปานเชียงวงศ์ อำเภอหนองวัวซอ เขต 1 หมายเลข 3 นางพนมพร ฝ้ายสีงาม เขต 2 หมายเลข 6  นายบัวเรียน ภูศิริต อำเภอหนองหาน เขต 1 นายสุนัน ขันขจร เขต 2 หมายเลข 2 นางสุกรรณิกาย์ นิสสะ เขต 3 หมายเลข 3 นายกรวีร์ สาราคำ อำเภอโนนสะอาด เขต 1 หมายเลข 5 นายภีรพัฒน์ ธรรมาพิสมัย อำเภอศรีธาตุ เขต 1 หมายเลข 2 นายสรวิชญ์ นาแพงสอน อำเภอสร้างคอม เขต 1 หมายเลข 2 นายสรัลภพ โพธิ์ทิพย์ อำเภอหนองแสง เขต 1 หมายเลข 3 นายแบบ วันทอง อำเภอพิบูลย์รักษ์ เขต 1 หมายเลข 2 นายจตุรงค์ คงแสนคำ อำเภอวังสามหมอ เขต 1 หมายเลข 3 นายชินโชค ลิ้มธนาคม อำเภอกู่แก้ว เขต 1 หมายเลข 3 นายภูริวัตร เทพดุสิต อำเภอประจักษ์ศิลปาคม เขต 1 หมายเลข 4 นายชัยณรงค์ เนื่องไชยยศ อำเภอน้ำโสม เขต 1 หมายเลข 3 นายอัมพร นนทพันธ์ อำเภอทุ่งฝน เขต 1 หมายเลข 3 นายสมควร หอมกระจาย  อำเภอไชยวาน เขต 1 หมายเลข 2  นายธนวัฒน์ ขันธวิชัย อำเภอนายูง เขต 1 หมายเลข 3 นายเข็มทอง ใจหาญ

                ทั้งนี้  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกอบจ.หรือสจ ที่เป็นที่ตั้งของพรรคเพื่อไทยเก่า ล่วงหลายเขต เช่น เขต 6 อ.เมือง จ.อุดรธานี นายชาติชาย มุกดาม่วง มีคะแนนทิ้งห่าง นางมนัสนันท์ อภิรัตน์วรากุล อดีตสจ. ผู้สมัครกลุ่มเพื่อไทย เขต 11 อ.เมือง นางนฤมล โคตรสาขา ผู้สมัครพรรคก้าวไกล ชนะ นางรัตติยา ศรีพันธุ์ อดีตสจ.ภรรยา ส.ส. ผู้สมัครกลุ่มเพื่อไทย อ.ทุ่งฝน นายพิทักษ์ เหมือนสีเลา ตัวแทนพรรคก้าวไกล คะแนน นายสมควร หอมกระจาย ตัวแทนกลุ่มเพื่อไทย  โดยกลุ่มเพื่อไทย ได้รับเลือก จำนวน 26 คน  ก้าวไกล 10 คน

                นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ในฐานะประธานกกต.อบจ.อุดรธานี กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้เดินทางมาใช้สิทธิกันน้อย ทราบว่าส่วนใหญ่ไปทำงานที่อื่นและไปต่างจังหวัดในช่วงนี้ด้วย อย่างไรก็ตามก่อนการเลือกตั้งเราก็ได้พยายามรณรงค์ประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องร้องเรียนนั้นมีประมาณ 5-6  เรื่อง ก็ส่งเรื่องให้กกต.กลางทราบแล้ว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button