อุดรพร้อม เลือกตั้ง สส.ปี62

0
759

จังหวัดอุดรธานี ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการ เลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ เลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 โดยจังหวัดอุดรธานีแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 8 เขต มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 8 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้ง 2,177 หน่วย

วันที่ 31 มกราคม 2562 ที่ห้องประชุมผู้ว่าราขชการจังหวัดอุดรธานี ชั้น 2 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 ของจังหวัดอุดรธานี โดยมีคณะกรรมการฯตามคำสั่งที่ 10/2562 ลงวันที่ 28 มกราคม 2562 ร่วมประชุม

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส.เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562และกำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง(ในเขต/นอกเขต )

โดยผู้ที่จะใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง ( 17 มี.ค.62 ) จะต้องไปยื่นเอกสารด้วยตนเองต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น/ ยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 28 มกราคม -19 กุมภาพันธ์ 2562

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 จังหวัดอุดธานี แบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 8 เขต มีสมาชิสภาผู้แทนราษฎร 8 คน มีหน่วยเลือกตั้ง 2,177 หน่วย และกำหนดสถานที่เลือกตั้งกลางของแต่ละเขตดังนี้ เขต 1 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี , เขต 2 หอประชุมอำเภอเพ็ญ, เขต 3 หอประชุมอำเภอบ้านดุง ,เขต 4 หอประชุมอำเภอหนองหาน ,เขต 5 หอประชุมอำเภอศรีธาตุ ,เขต 6 หอประชุมอำเภอกุมภวาปี ,เขต 7 หอประชุมอำเภอกุดจับ ,เขต 8 ห้องประชุมบริบาลภูมิเขตต์ (อำเภอบ้านผือ )

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here