ข่าวบ้านเฮา

ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีบ้านเชียง อารยธรรมคนโบราณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ชาวบ้านเชียง จ.อุดรธานี เปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีบ้านเชียงแห่งใหม่ หวังเป็นสถานที่เรียนรู้อารยธรรมคนโบราณให้แก่นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ ที่นี่ที่เดียว

                วันที่ 22 มีนาคม 2565 ที่ศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อลายบ้านเชียง หมู่ 13 ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี,นายเจริญจิต สืบสาววงศ์ นายอำเภอหนองหาน ผศ.ดร.วัฒน์ พลอยศรี, ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร และผศ.ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา ร่วมเปิดศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี บ้านเชียง ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับครัวเรือนในชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถือเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองที่หมู่บ้านอารยธรรมบ้านเชียงแห่งนี้

                นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า สำหรับศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสีแห่งนี้ ถือเป็นกลุ่มอาชีพหนึ่งของต.บ้านเชียง โดยเน้นผลิตเครื่องปั้นดินเผาอย่างครบวงจรที่สืบสวนและมีวิธีการผลิตแบบดั้งเดิม ตั้งแต่เริ่มต้นการปั้น การเผาด้วยเตาเผาดิน  การเขียนลายเขียนสี และต่อยอดการพัฒนาเครื่องปั้นดินเผาให้เป็นของที่ระลึก สำหรับจำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และสามารถทำให้สมาชิกของครัวเรือนของกลุ่มอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้ามามีบทบาทในการออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงชุมชนแห่งนี้

                โดยศูนย์เรียนรู้กลุ่มปั้นหม้อเขียนสี นอกจากจะมีการปั้น เผา เขียนลายสีหม้อลายบ้านเชียง ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับภูมิปัญญาของคนอารยธรรมบ้านเชียง มีสินค้าจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นลูกปัด หม้อลายบ้านเชียง และต่อยอดการค้าให้เป็นสากลด้วย นอกจากนี้แล้วนักท่องเที่ยวที่เข้ามาบ้านเชียงยังสามารถที่จะเรียนรู้ได้เริ่มตั้งแต่การผลิตเครื่องปั้นดินเผา,การปั้นเครื่องปั้นดินเผา,การเขียนลาย เขียนสี และการร้อยลูกปัดดินเผาบ้านเชียง ได้สัมผัสจริงและเรียนรู้จริงอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button