ข่าวบ้านเฮา

ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ต.เชียงยืน จ.อุดรธานี

นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี นางเทียบจุฑา ขาวขำ สส.จังหวัดอุดรธานี เขต 8 /ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดอุดรธานี นายอนันต์ ศรีพันธุ์ สส.จังหวัดอุดรธานี เขต 2 นายสมัคร บุญปก รองนายก อบจ.อุดรธานี นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายณรงค์ พลละเอียด ที่ปรึกษา สปสช.เขต 8 อุดรธานี ทพ.กวี วีระเศรษฐกุล ผอ.สปสช.เขต 8 อุดรธานี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พมจ.อุดรธานี นายพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ ปลัดอาวุโส อ.เมืองอุดรธานี นายณัฐดนัย หาญกุล ผอ.รพ.สต.เชียงยืน นางนฤมล โคตรสาขา ส.อบจ.อุดรธานี อ.เมืองอุดรธานี เขต 11 และผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของ นายพยงค์ โสตธิสุนทร ณ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี

ด้วย นางดวงใจ โสตธิสุนทร อาศัยอยู่ที่ ต.เชียงยืน อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้มีหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายฎีกา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระราชทานความช่วยเหลือความว่า นายพยงค์ โสตธิสุนทร บิดา ป่วยเป็นโรคปอดอักเสบและหัวใจรั่ว นอนติดเตียงเป็นเวลา 3 ปี ต้องเจาะคอให้ออกซิเจน เนื่องจากหายใจเองไม่สะดวก และนางลี โสตธิสุนทร มารดาป่วยเป็นโรคเบาหวาน เป็นอัมพาตที่ขาทั้งสองข้าง ไม่สามารถเดินได้ ส่วนพี่ชายป่วยเป็นโรคลมชัก จึงต้องออกจากงานมาดูแลบิดามารดาและพี่ชาย ครอบครัวฐานะยากจน ไม่มีรายได้ นอกจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของบิดากับมารดา

 โดย นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดราธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกันหาแนวทางให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 1. อบจ.อุดรธานี มอบเงินสนับสนุน 42,000 บาท พร้อมกับน้ำดื่มและเครื่องใช้อาหารแห้งต่างๆ 2.เกณฑ์การช่วยเหลือของ พมจ.อุดรธานี ครั้งละ 3,000 บาท หรือตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีอนุญาต ตามระเบียบให้ได้ครั้งละ 2,000 บาท 3.การเปิดบัญชีช่วยเหลือให้มีผู้ดูแลบัญชี 3 คน (1)รพ.สต.เชียงยืน(2)ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 (3) อบต.เชียงยืน 4.พมจ.สนับสนุนซ่อมบ้านผู้สูงอายุ จำนวนเงิน 20,000 บาท 5. พมจ.สนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพพร้อมฝึกสอนอาชีพ และ 6. อบต.เชียงยืน ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางไปรับออกซิเจนที่โรงพยาบาลอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button