เศรษฐกิจธุรกิจ

หอการค้าอุดรฯจับมือ ธ.ออมสิน ช่วยเหลือผู้ประกอบการ

                ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ช่วยเหลือสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน โดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 แก่สมาชิกของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

                วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นายธนพล กองทรัพย์ไพศาล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี นางสาวนัยนา ไพบูลย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 นางสาวอุณาวรรณ พันน้อย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตอุดรธานี 1 ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพสมาชิกหอการค้า จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย/ประธานหอการค้าภาคอีสาน คณะกรรมการหอการค้าจังหวัด และคณะเจ้าหน้าที่จากธนาคมออมสิน ร่วมเป็นสักขีพยาน

                นายวันชัย อนุตรชัชวาลย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า  หอการค้าจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการช่วยสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อ และเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และได้ตั้งเป้าหมายไว้เป็นภารกิจแรกๆ ที่ต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ โดยธนาคารออมสินได้ร่วมดำเนินการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ เป็นการลงนามบันทึกแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ภายใต้ “โครงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน” เพื่อให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อ ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด ให้แก่สมาชิกของหอการค้าจังหวัดอุดรธานี

                การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า รวมทั้งผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน จะร่วมมือดำเนินกิจกรรม  ด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถ รวมไปถึงจัดหาสิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ สนับสนุนข้อมูล และบริการด้านสินเชื่อประเภทต่าง ๆ โดยที่ผ่านมาธนาคารออมสิน ได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs และธุรกิจร้านอาหาร เพื่อให้สินเชื่อสิทธิพิเศษต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบโควิด สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึงมากขึ้น จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต และรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปี 2565

                นายสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการหอการค้าไทย/ประธานหอการค้าภาคอีสาน      กล่าวว่า ปัจจุบันภาวะเศรษฐกิจถดถอย ผู้ประกอบการก็อยู่ในภาวะขาดสภาพคล่องในธุรกิจ การเข้าถึงแหล่งเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญของผู้ประกอบการ อุดรถือว่าเป็นจังหวัดแรกๆที่ทำข้อตกลง ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีระหว่างกัน รองรับการเปิดเมือง ที่จะเดินหน้าพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

                นางสาวนัยนา ไพบูลย์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 กล่าวว่า เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ระหว่างธนาคารออมสิน และหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ในการร่วมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมศักยภาพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ ของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร โดยในอนาคตธนาคารออมสิน จะนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ให้สิทธิประโยชน์พิเศษ แก่ผู้ประกอบการภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ต่อไป ทั้งนี้ ธนาคารออมสินหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกหอการค้า และผู้ประกอบการที่เป็นลูกค้าของธนาคาร ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างพลัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button