จ.อุดรธานี ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานีส่งมอบงานคณะกรรมการฯสมัยที่ 69-70

0
139

คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่าสมัยที่ 69 ส่งมอบงานให้คณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 70 พร้อมมอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี โรงเรียนอุดรวิทยา ชมรม สมาคม มูลนิธิ เพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่ห้องประชุมปรีชาชัยรัตน์ ศูนย์วัฒนธรรมไทยจีนอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี นายแสวง ศิริจันทโรภาส ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี กล่าวเปิดงานพิธีส่งมอบงานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ระหว่าง นายโกเมนทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานฯสมัยที่ 69 กับนายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานฯสมัยที่ 70 โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.อุดรธานี เป็นสักขีพยาน และมีนายปรีชา ชัยรัตน์ ประธานกิตติมศักดิ์ถาวรตลอดชีพมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นายสุพจน์ แสนรุ่งเมือง ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี นายสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานีทุกสมัย หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นำองค์กรจีนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงานและแสดงความยินดี
ก่อนพิธีส่งมอบอย่างเป็นทางการ นายแสวง ศิริจันทโรภาส ประธานมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ได้มอบเงินสมทบทุนศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี จำนวน 2,000,000 บาท ให้แก่ นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี สมัยที่ 70 ไว้สำหรับการบริหารในในปีต่อไป โดยนายโกมินทร์และคณะ ได้รับคัดเลือกให้มารับใช้องค์เจ้าปู่เจ้าย่า ตามธรรมเนียมปฏิบัติ โดยการส่งมอบงานมีการมอบตราทับองค์เจ้าปู่ย่า แฟ้มงาน และกุญแจเซฟ
นอกจากนี้ ทางมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ยังได้มอบเงินบริจาคให้กับองค์กรต่างๆ อาทิ มอบสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี 100,000 บาท สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน 200,000 บาท มูลนิธิส่งเสริมธรรมอุดรธานี 100,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนอุดรวิทยา ทุนละ 2,000 บาท 60 ทุน รวม 120,000 บาท มอบทุนการศึกษาให้กับคณะการแสดงของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ทุนละ 2,000 บาท 60 ทุน 120,000 บาท
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ขอชื่นชมในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามนี้ ที่มูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ได้รักษาและถือปฏิบัติต่อเนื่องกันมา และชื่นชมกับการดำเนินกิจกรรมงานต่างๆของคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี สมัยที่ 69 จนประสบความสำเร็จและขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการฯสมัยที่ 70 ที่จะดำเนินกิจกรรมต่อ เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ทุกท่านจะเข้ามาด้วยจิตอันเป็นกุศล และได้เข้ามาเป็นตัวแทนในการเผยแพร่บารมีขององค์เจ้าปู่เจ้าย่า ก็หวังว่าจะตั้งใจมุ่งมั่นดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมาย
นายโกมินทร์ ทีฆธนานนท์ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี สมัยที่ 70 กล่าวว่า ยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เข้ามารับใช้องค์เจ้าปู่เจ้าย่า ในการบริหารงานของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี และยังได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ได้รับคำแนะนำคำปรึกษาที่ดีจากมูลนิธิศาลเจ้าปู่ย่า และคณะกรรมการศาลเจ้าปู่ย่า สมัยที่ 69
ซึ่งทำให้ตนและคณะมีความมั่นใจ และตั้งใจที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจ ในการดำเนินกิจกรรมของศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป ดังเช่นกรรมการทุกสมัยที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here