จ.อุดรธานี อุดร “เดิน กิน ชิม เที่ยว” ส่งเสริมการท่องเที่ยว-กระตุ้นเศรษฐกิจ

0
45

จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดิน”เพิ่มพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ให้กับประชาชน สะอาด ปลอดภัย ลดภาวะโลกร้อนใส่ใจสิ่งแวดล้อม สร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัด
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ฝั่งด้านถนนพร้าว เขตเทศบาลนครอุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในระดับจังหวัด “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนคนเดินอุดรธานี” โดยมีนางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รองผวจ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน
นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในทุกจังหวัดทั่วประเทศในรูปแบบถนนคนเดินที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์และวัฒนธรรม รวมถึงจัดกิจกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนในวันนี้ และให้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนพานพร้าว” ณ สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี พร้อมนำเสนอรูปแบบเสน่ห์ ภูมิปัญญาวิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับชื่องาน ภายในงานประกอบด้วย โซนสินค้าเกษตรปลอดสาร สินค้าโอท็อปขึ้นชื่อของจังหวัด โซนจำหน่ายสินค้าของฝาก อาหารและสินค้าแปรรูป วิสาหกิจชุมชน โซนกิจกรรม Interactive อาทิ ระบายสีปูนปาสเตอร์ ป้อนนมแพะ การแสดงออกของเยาวชน ผู้สูงวัย และเป็นพื้นที่สตรีทโชว์ การจำหน่ายสินค้าทำมือ เน้นการทำกิจกรรมร่วมกัน
นอกจากนี้ยังได้ตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ซึ่งเป็นสถานที่จุดเช็คอินต่างๆเพื่อให้ประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยได้ถ่ายภาพบรรยากาศในงาน และจัดเตรียมสถานที่นั่งรับประทานอาหารไว้คอยบริการ เพื่อสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย การสร้างเวทีแห่งความสุขให้กับผู้ซื้อและผู้ขาย สร้างรายได้ให้ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี
นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่จังหวัดจะได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยว รวมถึงประชาชนทั่วไปมากิน มาเที่ยว มาจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่จังหวัด ก็จะทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จำหน่ายสินค้า สร้างรายได้ให้ครอบครัว สร้างความสุขให้ประชาชน ก็จะจัดเป็นประจำทุกสัปดาห์ เป็นการยกระดับสินค้าชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากในชุมชน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียน และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here