เศรษฐกิจธุรกิจ

เยี่ยมการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี

นายธีรยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการพัฒนาก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี และความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle : EV)เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564  ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมของอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต ที่ภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุน ผลักดัน เพื่อลดมลพิษทางอากาศ ที่จะนำไปสู่ภาวะโลกร้อน โดยได้เล็งเห็นศักยภาพของนิคมฯอุดรธานีในการพัฒนาเป็น EV HUB ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

                ในโอกาสนี้ ได้นำคณะผู้บริหารของกลุ่มบริษัท เจียงคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านรถจักรยานยนต์รายใหญ่ของภาคอีสานตอนบน ที่มีแผนการลงทุนผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และกำลังศึกษาพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้งโรงงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน นำโดย นายกิตติศักดิ์ สกุลคู พร้อมคณะเข้าร่วมเยี่ยมชมและหารือ ในประเด็นปัญหา อุปสรรคของผู้ประกอบการรถ EV ที่ต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนโดยเฉพาะเรื่องสิทธิประโยชน์พิเศษที่จะได้รับ เมื่อเข้ามาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมโดยพร้อมจะสนับสนุนเพื่อให้นิคมฯอุดรธานีแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการผลิตรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า หรือ Electric Vehicle HUB หรือ EV HUB ต่อไป

                ในการนี้ นายกองเอกสุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล ประธานกรรมการ พร้อมผู้บริหาร บริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด ได้ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปความเป็นมาและแผนการพัฒนานิคมฯอุดรธานี เพื่อให้เป็นกลไกของรัฐบาลในการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค โดยปัจจุบันได้เร่งดำเนินการพัฒนาโครงการฯให้มีความพร้อมในการรองรับนักลงทุนที่จะเข้ามาตั้งโรงงาน เพื่อให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่โดยเร็วต่อไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button