ข่าวบ้านเฮา

“ดร.เอนก” รมว.อว.พร้อมสนับสนุนด้านวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่

                รัฐมนตรี อว. ลงพื้นที่อุดรธานี รับฟังความคิดเห็นด้านการค้าการลงทุนเชื่อมโดยเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) อุดรธานี-หนองคาย-สปป.ลาว-จีน  ประกาศพร้อมให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่

                วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ศูนย์การศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และผู้บริหารกระทรวง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการค้าการลงทุนเชื่อมโดยเส้นทาง Belt and Road Initiative (BRI) ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี และหนองคาย โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผวจ.อุดรธานี ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม อาทิ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ,หอการค้าจังหวัด, สมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีน, รวมทั้ง มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าร่วมประชุม

                นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี ได้กล่าวต้อนรับคณะ และสรุปภาพรวมการค้าการลงทุนในพื้นที่ว่า จ.อุดรธานี เป็นเมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ของอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง เป็นศูนย์กลางการคมนาคม  เส้นทางที่สะดวกสบาย เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งสินค้าเกษตร มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง มีนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการค้าการลงทุนที่เชื่อมโยงต่างประเทศ

                ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีฯ กระทรวง อว.กล่าวว่า จ.อุดรธานี มีความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคหลายด้าน โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว ซึ่งการเดินทางไปเยือน สปป.ลาวในครั้งนี้ เป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกในรอบสองปี หลังจากที่เกิดสถานการณ์โควิด ถือเป็นการสร้างความมั่นใจ สร้างความเชื่อมั่นว่าเราเห็นความสำคัญของประเทศเพื่อนบ้าน และการไปครั้งนี้จะมีการเข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงการศึกษาฯ เพื่อพูดคุยด้านความร่วมมือในการศึกษาและวิจัยร่วมกันในอนาคตด้วย

                 รัฐมนตรีฯ อว.ยังกล่าวว่า กระทรวง อว. มีหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยมากมาย ซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ผลิตนักศึกษา สร้างงานวิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรม โดยเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ อีกทั้ง อว.ยังได้จัดตั้ง อว.ส่วนหน้า ในจังหวัดต่างๆ เปรียบเป็นผู้แทนของกระทรวงในภูมิภาค ซึ่ง จ.อุดรธานี มีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็น อว.ส่วนหน้า ในการช่วยเหลือและพัฒนาเชิงพื้นที่ ดังนั้นหากพื้นที่มีความต้องการให้ อว.สนับสนุนในด้านไหน อว.ก็มีความยินดี และพร้อมให้การสนับสนุน

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button