ข่าวบ้านเฮา

จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดป่าบ้านตาด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำจิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี  พัฒนาทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ตัดแต่งกิ่งไม้ เถาวัลย์และหญ้า ภายในวัดและรอบวัดป่าบ้านตาด เพื่อปฏิบัติบูชา เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมฯราชินี ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานที่สำคัญอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจังหวัดอุดรธานี


                วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ที่ลานจอดรถข้างศาลาการเปรียญวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานี ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ร่วมกว่า 1,200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อปฏิบัติบูชาร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมฯราชินี

                ด้วยการตัดแต่งกิ่งไม้ที่ขึ้นปกคลุมภายในวัด และบริเวณรอบวัดให้สวยงามร่มรื่น ตัดหญ้าที่ขึ้นปกคลุมสองข้างถนนบริเวณภายในวัดและรอบวัดให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม น่ามอง รวมทั้งเป็นการกำจัดแหล่งอาศัยของสัตว์มีพิษและแหล่งเพาะพันธ์ของยุงที่เป็นพาหะนำโรคต่างๆ ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อพระสงฆ์ที่อยู่ในวัด และประชาชนทั่วไปที่มาทำบุญที่วัด ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อม ให้เหมาะแก่การมาสักการบูชาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ซึ่งวัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด  เป็นสถานที่สำคัญอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวจังหวัดอุดรธานี และพุทธศาสนิกชนจากทั่วโลก


                ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและคณะหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมกันรื้อถอนเถาวัลย์ริมรั้วรอบวัด เก็บกวาดทำความสะอาดเศษหญ้า ใบไม้รอบวัด และเยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสา ที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อขอบคุณและให้กำลังใจ ซึ่งในวันนี้มีญาติธรรมและคณะศิษยานุศิษย์วัดป่าบ้านตาดและวัดในพื้นที่ ประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลที่ทราบข่าวการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมออกโรงทานอาหาร เครื่องดื่ม ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับประทานหลังจากการร่วมกิจกรรมด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button