ข่าวบ้านเฮา

อบรมส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

                อบจ.อุดรธานี จับมือ กับปศุสัตว์จ.อุดรธานี และอำเภอหนองหาน อบรมเกษตรกร “ส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย” รองรับแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอีสาน “ทุ่งโป่งวัว”

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เปิดโครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “ขบวนการกลุ่มและการจัดการเลี้ยงดูควาย” ภายใต้การส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายสุนัน ขันขจร ส.อบจ. อุดรธานี อ.หนองหาน เขต 1 นางสุกรรณิกาย์ นิสสะ ส.อบจ. อุดรธานี อ.หนองหาน เขต 2  โดยมีนายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์จ.อุดรธานี พ.ต.สุเมธ คำพิมาน นายก ทต.บ้านเชียง นายทศพร ศรีศักดิ์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย นายสุเมษ ถ่อเงิน อดีตนายกสมาคมอนุรักษ์ควายไทยจังหวัดอุดรธานี  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชียง อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

                การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเข้มแข็ง แก่เกษตรกรหลักสูตร “ขบวนการกลุ่มและการจัดการเลี้ยงดูควาย” มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 50 ราย อบรมระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย.64 งบประมาณเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรที่เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกลุ่มการบริหารจัดการกลุ่มให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน การเลี้ยงดูควายที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ให้เกษตรกรเกิดการพัฒนาการเลี้ยงควายในพื้นที่จ.อุดรธานี สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงควายได้อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้เลี้ยงควาย ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนำไปสู่การกำหนดรูปแบบและทิศทางในการพัฒนาการผลิตและการตลาดควายไทย

                นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี กล่าวว่า ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม ประเพณี ทำให้การเกษตรเปลี่ยนไปด้วยเช่นกัน จากที่เคยใช้ควายช่วยทำการเกษตร ก็หันมาใช้เครื่องจักรกลแทนเป็นจำนวนมาก เพิ่มภาระให้เกษตรกรในการดูแลรักษา นอกจากนี้ยังไม่ให้ความสำคัญกับควาย มีการขายทิ้งเข้าโรงฆ่าสัตว์ ไม่เลี้ยงเป็นอาชีพ อบจ.อุดรธานีจึงพร้อมสนับสนุนส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาควายไทย โดยบูรณาการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และสำนักทางปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ให้ความรู้ ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ และส่งเสริมการเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพให้กับเกษตรกร โดย อบจ.อุดรธานี ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี จัดหาแม่พันธุ์กระบือ จำนวนเงิน 4.9 ล้านบาท และได้จัดซื้อน้ำเชื้อ จำนวนเงิน 100,000 บาท มอบแม่พันธุ์ควายให้กับเกษตรกร คนละ 1 ตัว เมื่อได้ลูกควายจำนวน 2 ตัวแล้ว ให้ส่งแม่พันธุ์ควายคืนให้กับปศุสัตว์ โดยจะได้มีการติดตามจากปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอ

                ขณะเดียวกัน มีโครงการที่จะรองรับการต่อยอดผลผลิตคือ โครงการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ณ ทุ่งโป่งวัว ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี ในปีนี้ได้สนับสนุนงบไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท โดยพร้อมจะเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนคนอีสาน ที่มีความเกี่ยวข้องกับควาย และยังจัดกิจกรรมต่างๆที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมควายอย่างใกล้ชิด รวมถึงได้ชมควายสายพันธุ์ที่หายากแบบครบวงจร พร้อมให้เกษตรกรหันมาสร้างรายได้จากอาชีพเลี้ยงควายอย่างร่ำรวย มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและอนุรักษ์ควายไทย ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองและประเทศชาติตลอดไป

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button