ข่าวบ้านเฮา

UDRU รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19″

                ผศ.ดร.กฤตฏ์ ชมภูวิเศษ รองอธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร ร่วมกิจกรรม “UDRU Big Cleaning รวมใจทำความสะอาด สร้างความมั่นใจ ห่างไกล Covid-19” ณ หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

                กองพัฒนานักศึกษา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) จึงได้รวมพลทำความสะอาดบริเวณพื้นและภายในอาคารหอพัก พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดในห้องพัก เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง ในมาตรการที่เข้มงวดในการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้

                ในขณะเดียวกัน บุคลากรของมหาวิทยาลัย ก็ได้ช่วยกันทำความสะอาด เช็ดแอลกอฮอล์ภายในสำนักงานของตนเอง โดยเฉพาะบริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งมีประชาชนและนักศึกษา มาใช้บริการและติดต่อราชการทุกวัน เพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยในการป้องกันโควิด-19 ของมหาวิทยาลัย อีกทางหนึ่งด้วย

                สำหรับมาตรการในการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่เข้าหอพัก ในวันที่ 28-29 มิถุนายน 2564 /ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (แบบออนไลน์) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งนักศึกษาทุกคนต้องลงทะเบียนในระบบบริการนักศึกษา เพื่อตอบแบบสอบถามประเมินตนเองเกี่ยวกับความเสี่ยง ,การเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง และประวัติการรับวัคซีน เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีมติให้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน ทั้งแบบออนไลน์ และแบบออนไซค์ในบางรายวิชาที่จำเป็น และยังคงความเข้มข้นตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด19 ในสถานศึกษา DMHTT – RC อย่างเคร่งครัด

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button