ข่าวบ้านเฮา

กกต.เตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่น

                สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี อบรมวิทยากรประจำอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563

                นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผอ.สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการเตรียมความพร้อมบุคลากร ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2563 กิจกรรมอบรมวิทยากรประจำอำเภอ สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมมุขมนตรี โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี กลุ่มเป้าหมายคัดเลือกจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                ในการนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายกอบจ.อุดรธานี ได้มอบหมายให้ข้าราชการ จำนวน 5 คน นายชาญปัท นูเพ็งฐ์ รักษาการปลัดอบจ.อุดรธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง อบจ.อุดรธานี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.อุดรธานี นายอรรถสิทธิ์ อินมา หน.ฝ่ายนิติการ นายอัครพล ตังตา หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นายเจริญชัย บุญพา นักนิติกรชำนาญการ เข้าร่วมอบรม ในครั้งนี้

                ทั้งนี้ กิจกรรมอบรมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหาร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย ระเบียบ และกระบวนการจัดการเลือกตั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดการเลือกตั้งไปถ่ายทอดให้กับบุคคลอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานเลือกตั้งได้อย่างถูกต้องตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ นอกจากนี้ยังมีการจำลองการเลือกตั้งรูปแบบใหม่  พร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆในการเลือกตั้ง มาสาธิตให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ชมด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button