เศรษฐกิจธุรกิจ

นักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ Young F.T.I.Udonthani1

                สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี อบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1  ซึ่งเป็นทายาทนักธุรกิจของจังหวัดอุดรธานี และใกล้เคียง หวังสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำประสบการณ์ไปปฏิบัติได้จริง ลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัว

                เมื่อเวลา 10.30  น.วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ห้องหมากแข้ง โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 “Young F.T.I. Udonthani1” โดยมีนายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และนายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 นายวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี อดีตประธาน คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

                นายนพนัช กีรติรัฐกร ประธานโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ จังหวัดอุดรธานี รุ่นที่ 1 กล่าวว่า โครงการ Young F.T.I. Udonthani 1 เกิดจากวิสัยทัศน์ผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ที่เล็งเห็นศักยภาพของการรวมตัวของทายาทธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานีและใกล้เคียง และประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากเครือข่ายที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไยมีอยู่ เป็นการวมตัวของเครือข่ายทายาทธุรกิจ ซึ่งโครงการฯมีผู้สมัครอบรม จำนวน 38 ราย มุ่งหวังสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจชั้นนำของประเทศ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่มีประโยชน์จากผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ และนำความรู้และประสบการณ์ไปปฏิบัติงานได้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการลดช่องว่างในการดำเนินธุรกิจของครอบครัวระหว่างเจ้าของธุรกิจและทายาท

                นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ทราบว่าจังหวัดมีผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก ธุรกิจเอสเอ็มอี ที่สืบทอดจากบุพาการีนั้น มีข้อได้เปรียบในการแข่งขันหลายประการ เพราะจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญโดยละเอียด ไม่บิดบัง ทายาทเองก็มีโอกาสซึมซับความรู้และฝีกความสามารถได้อย่างใกล้ชิด หากกิจการที่สืบทอดบริหารเป็นอย่างดีกิจการนั้นก็จะมีโอกาสแข่งกับต่างประเทศหรือขยายเครือข่ายในรูปแบบต่างๆซึ่งจะส่งผลดีกับภาพรวมของเศรษฐกิจจังหวัด

                ซึ่งโครงการอบรมนักอุตสาหกรรมรุ่นใหม่นี้ ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ที่จะต่อยอดให้เกิดขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและประเทศ และยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับนักธุรกิจอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ ก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะเดียวกันโครงการก็ได้รับการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นอย่างดี จึงเป็นโอกาสที่ผู้เข้ารับการอบรมทุกคน จะได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ถือเป็นสิ่งสำคัญ ในการนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button