ข่าวบ้านเฮา

พ่อค้าขายอาหารทะเลที่อุดรติดโควิดระดมทีมแพทย์คัดกรองป้องกัน

จังหวัดอุดรธานี แถลงมีผู้ป่วยยืนยันติดโควิด 1 ราย เป็นพ่อค้าขายอาหารทะเลที่ตลาด มีผู้สัมผัสความเสี่ยงสูง 8 ราย กลุ่มเสี่ยงต่ำ 88 ราย ส่วนภรรยาและญาติๆที่ใกล้ชิด มีอาการไม่รุนแรงอะไร อยู่ในห้องปลอดเชื้อและรักษาตามอาการ สั่งปิดตลาด โรงเรียนและร้านรับมาจำหน่าย ผบก.วิงวอนประชาชนนำ เฟคนิวส์ มาบอกกล่าว ตรวจสอบพบจะดำเนินคดีทุกราย

วันที่ 23  ธันวาคม  2563  ณ ห้องประชุมคำชะโนด ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า ตามที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย จากการสอบสวนแหล่งโรคมาจากตลาดกลางกุ้งและตลาดใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดอุดรธานีมีสถานประกอบการที่ไปรับอาหารทะเลจากจังหวัดสมุทรสาคร และตรวจพบว่า มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี จำนวน 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 30 ปี อาชีพขายอาหารทะเลที่ตลาดเทศบาล     โนนสูง ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

จากกรณีดังกล่าว จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินการปิดตลาดเทศบาลโนนสูง และบริษัท ห้องเย็นมหาชัยวาริน 1 จำกัด สาขาอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เป็นเวลา 3 วัน คือวันที่ 23-25 ธันวาคม 2563 และล้างตลาดเพื่อฆ่าเชื้อ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรสาคร ที่เข้ามาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการรายงานตัวเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน แต่ไม่ได้กักตัว แนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ควรไปในที่ชุมชน หากเริ่มมีอาการป่วยทางเดินหายใจ ให้รีบไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โดยหลีกเลี่ยงการเดินทางด้วยรถสาธารณะ และขอให้สวมหน้ากากอนามัยขณะเดินทาง

 ขณะเดียวกันก็ได้มีการสำรวจประชาชน/พ่อค้าแม่ค้าอาหารทะเล/รถส่งของ ที่เคยไปติดต่อค้าขายที่ตลาดกลางกุ้ง และที่พักบริเวณรอบๆ ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร โดยตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม เป็นต้นมา ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดความตระหนัก เลือกรับประทานอาหาร (ทะเล) ที่ปรุงสุก สด ใหม่  “กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว)” สถานประกอบการ สถานศึกษา สถานบันเทิง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเคร่งครัด งดการจัดงานปีใหม่ คริสต์มาส งานรื่นเริง คอนเสิร์ต และกิจกรรมทุกประเภทที่มีคนมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก อาทิ งานปีใหม่ของเซ็นทรัลและยูดีทาวน์ รวมถึงคำชะโนด ซึ่งเป็นที่รวมตัวของคนจำนวนมาก

ดร.นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จากการสอบสวนโรค พบว่า มีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง จำนวน 8 ราย ได้ดำเนินการติดตามให้มาตรวจหาเชื้อและกักตัวที่บ้านให้ครบ 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำ จำนวน 88 ราย เฝ้าสังเกตอาการ 14 วัน หากมีอาการผิดปกติ ไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส จะดำเนินการส่งตรวจทางปฏิบัติการ ส่วนในมาตรการเชิงรุกได้สำรวจห้องเย็นในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี มีทั้งหมด 12 แห่ง (คนงาน 143 คน) และแผงขายอาหารทะเลที่มีการเชื่อมโยงกับตลาดเทศบาลโนนสูง ตำบลโนนสูง พบว่า มีจำนวนทั้งหมด 3 แผง ( จำนวน 4 คน ) และมีการสำรวจค้นหาและพิจารณาตรวจหาเชื้อ เฝ้าระวังสังเกตอาการ ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่น ไม่ควรไปในที่มีผู้คนแออัด ความพร้อมด้านการแพทย์และการรักษาพยาบาล การตรวจทางห้องปฏิบัติการ มี 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลอุดรธานี และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ การรักษาพยาบาล โรงพยาบาลในสังกัดมีการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ อุปกรณ์เครื่องมือและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี  ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กล่าวว่า ไม่ต้องตกใจ ตนเองมั่นใจว่า อุดรธานีมีหน่วยราชการที่เข้มแข็ง มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ประกอบกับเราได้ข้อมูลข่าวสารตามความเป็นจริง อย่างไรก็ตามเราก็ต้องไม่ตื่นตระหนก เพราะเท่าที่ตนเองกับผู้ว่าลงพื้นที่ ปรากฏว่าเทศบาลตำบลโนนสูง และรพ.สต.ที่ติดกับตลาด พอประกาศไปพี่น้องมีความตกใจ ได้เดินทางมาที่รพ.สต.จำนวนมาก จึงได้ทำความเข้าใจว่าทางราชการห่วงใย ดูแล แต่ขอให้มีสติ ที่จะไม่ตื่นตระหนกตกใจ ซึ่งคนที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือกลุ่มเสี่ยงคนที่อยู่ในครอบครัว ถัดมาก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอยู่ในตลาด  ตลอดจนคนที่เกี่ยวข้อง ทางการแพทย์ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่แล้ว ให้ตระหนักและรับทราบทำตามคำแนะนำ ในฐานะที่ตนเองเป็นหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย วันนี้ได้มีประกาศของังหวัดชัดเจน ให้ปิดสถานที่ตลาดสดตำบลโนนสูง และมหาชัย วาริน จำเป็นต้องเอ่ยชื่อไม่ตระหนักรู้และไม่ใส่ใจ ทั้งสองแห่งนี้ถ้าท่านไม่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในห้วง 14 วันที่ผ่านมา ก็ต้องรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ด้วยการกักตัวอยู่ที่บ้าน หากว่าเป็นบุคลากรที่อยู่ในทั้งสองแห่งนี้มีความไม่เชื่อฟังในมาตรการของรัฐ ตนเองจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามก็ขอวิงวอนให้คำนึงถึงด้านสาธารณสุขด้วยตนเองก่อน

พล.ต.ต.พิษณุฯ ผบก.ภ.จ.อุดรธานี กล่าวอีกว่า ก็อยากที่จะให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เสนอข่าวที่ถูกต้อง เหมาะสม และขอให้พี่น้องประชาชนอีกส่วนที่มีความ เลินเล่อนำ เฟคนิวส์ มาเล่นหรือมาบอกกล่าวกันโดยทำให้เกิดความตื่นตระหนกตกใจกลัวนั้น ซึ่งถ้าหากทางราชการตรวจสอบพบเราดำเนินคดีทุกราย ขอวิงวอนไปยังพี่น้องประชาชนที่จะไม่สร้างข่าวกรองกันเอง ทั้งนี้มันจะเกิดความตื่นตระหนกตกใจกันไปทั่ว

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button