ผลักดันผ้าไหมในพื้นที่ ลุ่มน้ำโขง สร้างอัตตลักษณ์ที่โดดเด่น สู่ตลาดสากล

0
370

วันนี้ (25ธ.ค.61) เวลา 10.00 น. นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “มหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : “GMS Fabric Expo 2019” เพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2019 จัดโดย สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด โดยมี นายสุวัฒน์ วิไลงาม รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมคำชะโนด อาคาร 2 ชั้น 2ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ กลุ่มจังหวัด ได้จัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo ประจำปีแล้ว จำนวน 2 ครั้ง ส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดฯ และจากผลการประเมินของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและแสดงนิทรรศการ (สสปน.) ปรากฏว่ามีผลการประเมินการจัดงานและการตอบรับจากผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับที่ดี สมควรดำเนินการต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้าขายและแฟชั่นผ้าทอมือ โดยจะถือเป็นงานประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 จึงเห็นควรจัดงานมหกรรมผ้าทอมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : GMS Fabric Expo 2019 งบประมาณ 12,736,500 บาท

หากมองถึงในจังหวัดอุดรธานี ตลาดผ้านาข่าถือเป็นแหล่งที่รวบรวมผ้าทอมือระดับ 5 ดาวของภาคอีสาน เป็นตลาดผ้าไหมที่มีคุณภาพ เป็นสินค้าโอทอประดับห้าดาว ในพื้นที่ชุมชนนาข่า โดยผ้าไหมลายขิด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ลายผ้าของอีสาน มีทั้งนักท่องเที่ยวจากไทยและต่างชาติมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าตลอด เนื่องจากคุณภาพที่สูง และความประณีตในการทอที่ให้ลายละเอียดอย่างสูง ทำให้ตลาดนาข่าเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here