พลังงานอุดรธานี ลงตรวจคลังน้ำมัน พร้อมเก็บตัวอย่าง หลังมีข่าวลักลอบน้ำมันเพื่อจำหน่าย

0
484

นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยนางสาวจริยา สีหะ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ร่วมกับชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง ตำรวจภูธรภาค 4 (ปนม.ภ.4) ภายใต้การอำนวยการสั่งการของพลตำรวจตรี เจริญวิทย์ ศรีวนิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 ตรวจสอบคลังน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา 10 ในพระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ณ คลังน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยทำการจัดเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดดีเซล และแก๊สโซฮอล์ 91 และ 95 เพื่อนำไปตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง

พลังงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าว เป็นผลจากการสืบสวนขยายผลการกระทำความผิด จากเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงลักลอบในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ โดยได้ทำการสืบสวนหาข่าว และเก็บตัวอย่างน้ำมันจาก 2 สถานีปลายทางในอำเภอเซกา และอำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เบื้องต้นตรวจพบว่า สถานีบริการน้ำมัน 2 แห่ง มีน้ำมันดีเซลที่มีค่ากำมะถันสูงกว่าที่กำหนด

จึงส่งตัวอย่างน้ำมันไปตรวจสอบที่กรมธุรกิจพลังงานอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบ และดำเนินการขยายผลไปยังผู้ค้าส่งน้ำมันต้นทาง พบว่ารับซื้อจากบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย จึงประสานความร่วมมือระหว่างชุด (ปนม.ภ.4) และสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี จัดเก็บตัวอย่างที่คลังน้ำมันต้นทางตามมาตรา 31 (2) แห่ง พ.ร.บ.การค้าน้ำมันฯ พ.ศ. 2543 เพื่อส่งไปยังกรมธุรกิจพลังงาน ตรวจสอบลักษณะและคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงต่อไป

พลังงานจังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ดำเนินการร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำมันของผู้ประกอบการดังกล่าว เป็นการดำเนินการ กำกับ ควบคุม ดูแล สถานประกอบการผู้ค้าน้ำมันจำหน่าย หรือมีไว้เพื่อจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญของสำนักงานพลังงานจังหวัดอุดรธานี ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ทั้งนี้ หากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ตามมาตรา 49 ผู้ใดกระทำการปลอมปนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันทำให้เกิดลักษณะ หรือคุณภาพของน้ำมันเชื้อเพลิงแตกต่างไปจากที่กฎหมายกำหนด หรือให้ความเห็นชอบเพื่อจำหน่าย กรณีเป็นผู้ค้าตามมาตรา 7 มาตรา 10 มาตรา 11 หรือผู้ขนส่งน้ำมันตามมาตรา 12 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 100,000 บาท

เนื้อหาข่าว : กรมประชาสัมพันธ์

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here