ติวเข้มสมาชิกเกษตรผสมผสานเชื่อมโยงธุรกิจ

0
254

สหกรณ์อุดรฯ-บึงกาฬ จับมือติวเข้มสมาชิกทำเกษตรผสมผสาน เพิ่มรายได้ เชื่อมโยงธุรกิจในสถาบันเกษตรกร

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เปิดเผยว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ ร่วมจัดโครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้แก่สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬ ที่ได้รับสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา จำนวน 129 คน มีการใช้รูปแบบการเกษตรแบบผสมผสานเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของเกษตรกรในการดำรงชีพ ตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มและเชื่อมโยงธุรกิจ ในสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ด้วยการเพิ่มปริมาณดำเนินธุรกิจ รวมกันซื้อและรวมกันขาย โดยจัดอบรม 2 รุ่น ณ โรงแรมการิน อ.เมือง จ.อุดรธานี รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี 7 แห่ง 39 คน สหกรณ์ในจังหวัดบึงกาฬ 3 แห่ง 24 คน รวมทั้งสิ้น 63 คน อบรมระหว่างวันที่ 12-14 มีนาคม 2562 รุ่นที่ 2 เป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 66 คน อบรมระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2562

x นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวอีกว่า โครงการอบรมเกษตรผสมผสานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ความรู้การใช้รูปแบบการผลิตการเกษตร แบบผสมผสานของเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่เหมาะสม และเกษตรกรที่ทำการผลิตแบบเกษตรผสมผสานสามารถที่จะประกอบอาชีพ ในถิ่นฐานได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศไทยยั่งยืน”

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here