กกต.อุดรพร้อมจัดการเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้า

0
248

กกต. เขตเลือกตั้งที่ 1 อุดรธานี อบรมกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง และจนท.รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งส.ส.ล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้ เพื่อให้การลงคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะที่กกต.อุดรธานี เผยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า 13,775 คน และจัดกิจกรรม “Big Day เดินรณรงค์โค้งสุดท้าย” เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง รวมพล 16 มี.ค. 2562


เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ที่ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครอุดรธานี นายวัชรินทร์ สุตลาวดี นายอำเภอเมืองอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการเลือกตั้งเขต 1 จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการอบรม คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลางและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ในการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ซึ่งเขตเลือกตั้งที่ 1 อุดรธานี มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขต 326 คน นอกเขต 1,419 คน
นายกิตติคุณ ศิริโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี เปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าว่า ได้จัดส่งวัสดุ อุปกรณ์ และแบบพิมพ์ ที่ต้องใช้ในการเลือกตั้ง ไปให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขต ทั้ง 8 เขต เพื่อส่งมอบต่อให้กับหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้ง จำนวน 26 หน่วย และนอกเขตเลือกตั้ง 8 หน่วยเรียบร้อย รวมถึงการซักซ้อมแนวทางปฏิบัติให้กับกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ทั้งการอบรมรด.จิตอาสา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง มั่นใจการเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่17 มีนาคมนี้ จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมขอให้ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า ตรวจสอบรายชื่อตัวเอง ให้ตรงกับกับเขตเลือกตั้ง และตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครเฉพาะเขตของตัวเองเท่านั้น เพราะในแต่ละจังหวัด ผู้สมัครพรรคเดียวกัน บางเขตก็หมายเลขเดียวกัน และบางเขตก็ไม่เหมือนกัน


นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี ได้ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ได้ตระหนักถึง ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีคุณภาพ สุจริตและเที่ยงธรรม ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง โดยกำหนดเดินรณรงค์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป เพื่อแจกแผ่นพับ ใบปลิวประชาสัมพันธ์ตามเส้นทางในเขตเทศบาลนครอุดรธานี สิ้นสุดที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี
ทั้งนี้ จังหวัดอุดรธานี มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 จำนวน 13,775 คน ในเขต 2,050 คน นอกเขต 11,725 คน สถานที่เลือกตั้ง เขต 1 ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครอุดรธานี เขต 2 หอประชุมอำเภอเพ็ญ ศูนย์ผลิตและจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านเทศบาลตำบลนาข่า หอประชุมอำเภอพิบูลย์รักษ์ เขต 3 หอประชุมอำเภอบ้านดุง หอประชุมอำเภอสร้างคอม หอประชุมอำเภอทุ่งฝน หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย เขต 4 หอประชุมอำเภอหนองหาน หอประชุมอำเภอประจักษ์ศิลปาคม หอประชุมเทศบาลเมืองโนนสูง เขต 5 หอประชุมอำเภอวังสามหมอ หอประชุมอำเภอศรีธาตุ หอประชุมอำเภอไชยวาน หอประชุมอำเภอกู่แก้ว หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงคำ เขต 6 หอประชุมกุมภวาปี หอประชุมอำเภอโนนสะอาด หอประชุมอำเภอหนองแสง หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น เขต 7 หอประชุมอำเภอหนองวัวซอ หอประชุมอำเภอกุดจับ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ และเขต 8 หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ หอประชุมอำเภอน้ำโสม หอประชุมอำเภอนายูง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here