กีฬาอนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่ 2019

0
217

ซีพีเอ็น ร่วมกับ โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดกิจกรรม “อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่ 2019” การแข่งขันกีฬาของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ในสังกัดเทศบาลนครอุดรธานี “เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ครั้งที่ 1” ปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและความสามัคคีของเด็กไทย พร้อมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก


วันที่ 1 กุมภาพัธน์ 2562 ที่ห้องอุดรธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี นายกิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ร่วมกับ คุณกนกภรณ์ มิตสุโมโต้ ประธานโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล เปิดเปิดกิจกรรม “อนุบาลลิมปิก – ลิตเติ้ลฮีโร่ 2019” เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี ครั้งที่ 1 ซึ่งบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอ็น ร่วมกับ โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของซีพีเอ็น ที่จัดขึ้นภายใต้ชื่อ “Kids Day 2019 Super Kids Inc. – Discover Your Super Power” ชวนเด็กๆ มาร่วมค้นหาพลังพิเศษที่มีในตัว ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้สุดสร้างสรรค์ให้เด็กยุคใหม่ได้เรียนรู้ในทุกด้านแบบ 360 องศา ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ 3 รูปแบบคือ Smart, Sport และ Star และสำหรับกิจกรรม “อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่2019 ” เป็นการปลูกฝังและพัฒนาทักษะด้านกีฬาและความสามัคคีของเด็กไทย พร้อมสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับเด็ก โดยรายได้จากการจัดกิจกรรม จะนำไปสมทบทุนในการสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา


คุณกนกภรณ์ มิตสุโมโต้ ประธานโครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล กล่าวว่า โครงการฯ เป็นการรวมตัวกันของผู้ประกอบการกว่าธุรกิจรายย่อย 57 ธุรกิจ วัตถุประสงค์ในการร่วมสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน เพื่อร่วมหารายได้สร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในภูมิภาค ที่ดูแลผู้ป่วยทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจากจังหวัดใกล้เคียงกว่า 6.7 ล้านคน เป้าหมายให้โครงการฯเข้าถึงเยาวชนและร่วมสร้างจิตสำนึกผ่านการแข่งขันกีฬาต่างๆ เพื่อให้เด็กนำคุณค่าที่ได้รับไปสร้างเป็นมูลค่า และนำมูลค่าที่ได้มาร่วมสร้างโรงพยาบาลฯ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและปลูกฝังจิตสำนึกอันดีแก่เยาวชน


โดยปีนี้ 2562 นี้ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ในด้านพื้นที่การจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาทั้ง 10 สาขาทั่วประเทศ โดยการแข่งขันประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ 1) การแข่งขันวิ่งผลัด ภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลสร้างได้คนละไม้คนละมือ” 2) การแข่งขันเต้นฮูลาฮูป ภายใต้ชื่อ “เต้นสร้างสรรค์ สร้างสุขภาพ” 3) การประกวดกองเชียร์ /เชียร์ลีดเดอร์ ภายใต้ชื่อ “รวมพลังส่งกำลังใจ” และ 4) การชักกะเย่อรวมพลัง ซึ่งทางโครงการฯ มุ่งหวังว่ากิจกรรมในปีนี้จะสร้างการมีส่วนร่วมของเด็กๆ ให้มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา สอดคล้องกับแผนที่ต้องการเข้าถึงเยาวชน 13 ล้านคน ภายในระยะเวลา 10 ปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here