“เด็กดีมีคุณค่า” สนภ.2 นทพ.มอบบ้าน เด็กเรียนดี

0
311


สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มอบบ้านตามโครงการเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนและด้อยโอกาส พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ในครัวเรือน และชุดนักเรียน ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน ในพื้นที่ อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี


วันนี้(15 มกราคม 2562 ) พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นประธานมอบบ้านตามโครงการเด็กเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนและด้อยโอกาส ในพื้นที่ ต.โคกสะอาด อ.เมือง จังหวัดอุดรธานี 


พันเอก จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก ผบ.นพค.21 สนภ.2 นทพ. กล่าวว่า กองบัญชาการกองทัพไทย มอบหมายให้หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 สำนักงานพัฒนาภาค 2 เข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านพักอาศัยให้กับเด็กนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนและด้อยโอกาสคือ เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ เทียมภัก อายุ 13 ปี บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสะอาด อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เกรดเฉลี่ย 2.90 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับป้าและน้องสาว รวมกัน 3 คน บิดามารดาหย่าร้างกัน บ้านหลังเดิมได้ประสบอัคคีภัยขึ้นเนื่องจากไฟฟ้าลัดวงจร เด็กหญิง ฐิตาภรณ์ เป็นเด็กนักเรียนที่มีจิตอาสาช่วยกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชนอยู่เป็นประจำ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 21 จึงจัดชุดปฏิบัติงานช่างเข้าดำเนินการก่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร พร้อมห้องน้ำตามแบบการก่อสร้างที่กำหนด เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2561 และดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2562 รวมระยะเวลา 32 วัน รวมงบประมาณ 150,000 บาท การดำเนินการในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ กำนันตำบลโคกสะอาด และภาคเอกชนต่าง ๆ จนสามารถให้การดำเนินการก่อสร้างบ้านพักสำเร็จเรียบร้อยด้วยดี


พลตรีกิตติพงศ์ กาญจนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย กล่าวว่า ทางกองบัญชาการกองทัพไทย มีความห่วงใย ตั้งใจ แน่วแน่ ที่จะช่วยเหลือบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่ของประเทศ ที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกข์ยากลำบาก ให้ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมความเป็นอยู่ ให้ทุกคนได้รับโอกาส และเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต ซึ่งเด็กหญิง ฐิตาภรณ์ ที่ได้รับมอบบ้านในครั้งนี้ เพราะมีความประพฤติดี มีความสุจริต มีความขยันหมั่นเพียร เป็นคนดี ที่สังคมยอมรับ และหากมีโอกาสได้ตอบแทนช่วยเหลือสังคม และประเทศชาติในอนาคต ก็ขอให้ทำอย่างเต็มกำลัง และเต็มความสามารถ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here