กกท.เปิดสนามกีฬาจังหวัดอุดรฯและเส้นทางแห่งเกียรติยศนักกีฬาอุดร

0
413


การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี และเปิดเส้นทางแห่งเกียรติยศนักกีฬาจังหวัดอุดรธานี เชิดชูเกียรตินักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดและประเทศไทย เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กและเยาวชนในการพัฒนาตนเอง 


วันนี้( 15 มกราคม 2562)นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดเส้นทางแห่งเกียรติยศนักกีฬาจังหวัดอุดรธานี (PATH OF FAME)และสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดอุดรธานี แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน ในโอกาสเดียวกันนี้ได้เปิดตัวนักกีฬาเข้ารับรางวัลและนักกีฬาคนพิการเข้ารับโอวาท ก่อนเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ “น้ำกกเกมส์” ระหว่างวันที่ 18-22 มกราคม 2562 ที่จังหวัดเชียงราย


นายวิรชน ประดับศรี ผอ.กกท.อุดรธานี กล่าวว่า สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี ดำเนินการก่อสร้างตามคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 งบประมาณ 600 ล้านบาท ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงบประมาณ เพื่อการก่อสร้างระยะแรกเป็นจำนวน 260,900,000 บาท ก่อสร้างสนามฟุตบอล ลู่ ลานกรีฑา อัฒจันทร์ฝั่งทิศตะวันตก-ตะวันออก อาคารสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี อาคารที่พักนักกีฬา 64 เตียง สนามฟุตซอล 3 สนาม รั้วรอบสนามกีฬาและถนนภายในสนาม ซึ่งผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการดูแลทรัพย์สินภายในสนามกีฬาให้ปลอดภัยและมีสภาพที่พร้อมใช้งาน


สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี นอกจากจะใช้เป็นสนามที่ดำเนินงานจัดกิจกรรมกีฬาของจังหวัดอุดรธานี ยังได้พัฒนาสนามกีฬาให้เป็นสถานที่เชิดชูเกียรตินักกีฬาที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี ที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานีและประเทศไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน นักกีฬาเหล่านี้ถือเป็นบุคคลต้นแบบทางการกีฬาของจังหวัดให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ภายในจังหวัดได้นำไปเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ซึ่งการดำเนินการจัดทำเส้นทางเกียรติยศนักกีฬาจังหวัดอุดรธานี (PATH OF FAME)ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุกภาคส่วน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,500 บาท สามารถดำเนินการจัดทำได้จำนวน 24 คน และปัจจุบันมีการส่งประวัตินักกีฬาทีมชาติไทย ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี จำนวน 20 คน


นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สนามกีฬาจังหวัดอุดรธานี การกีฬาแห่งประเทศไทย ประสงค์ที่จะสร้างให้เป็นประโยชน์ต่อการกีฬาของจังหวัดอุดรธานี ที่ใช้ในการรองรับการจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและกิจกรรมอื่นๆของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และของประเทศ รวมทั้งใช้เป็นที่สำหรับการออกกำลังกายของประชาชน และการจัดทำเส้นทางเกียรติยศนักกีฬาก็เป็นสิ่งที่ดีมากต่อการกีฬาทั้งของจังหวัดและของประเทศ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นนักกีฬาที่เก่ง และสนามกีฬาจังหวัดอุดรธานีเป็นสนามกีฬาของทุกคน ขอให้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลรักษาเก็บไว้เป็นสมบัติทางการกีฬาให้ลูกหลานได้ใช้กันต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here