คืนสู่เหย้าราชภัฎอุดรราตรีแห่งเกียรติยศ

0
451

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จัดงานคืนสู่เหย้า ราตรีแห่งเกียรติยศ เขียว- เหลือง ร่วมพบปะสังสรรค์ ชมดนตรีสุนทราภรณ์ การแสดงสุดประทับใจ ย้อนรำลึกบรรยากาศวันวาน 16 กุมภาพันธ์ 2562 นี้
วันนี้ (29 มกราคม 2562)ที่ลานหน้าหอประวัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดร.ชาญชัย หล้าวงษ์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี และนางศมน ชคัตธาดากุล กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงาน “ราตรีเกียรติยศ เขียว-เหลือง คืนสู่เหย้าราชภัฎอุดรธานี” โดยมีคณาจารย์ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน โดยมีการขับร้องประสานเสียงจากนักศึกษา 5 คณะและชมรมขับร้องประสานเสียง มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี บทเพลงอุดรแดนใจ ขับร้องโดย ผศ.ดร.อำพัน ด้วงแพง บทเพลงวาดฝัน ขับร้องโดย อาจารย์ศิริกุล ศิริธรรมขันติ


นายวิโรจน์ พิพัฒน์ไชยศิริ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ สำนึกในความเป็นไทย และมีความรักความผูกพันในท้องถิ่น จากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลอุดร ปี 2466 วิวัฒน์มาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมณฑลอุดรในปี 2473 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรยีนฝึกหัดครูอุดรธานี ปี 2475 ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครูอุดรธานี ปี 2503 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “สถาบันราชภัฎ” ให้กับวิทยาลัยครูทั่วประเทศ และวันที่ 10 มิถุนายน 2547 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงลงพระปรมาภิไธย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ.2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถายน 2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฎอุดรธานี ได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2547 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลา 95 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานีได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติ จำนวนมาก


บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ล้วนแล้วแต่เป็นบุคลากรที่มีคุณค่า มีความสามารถ ศิษย์เก่าจำนวนมากที่ประสบความสำเร็จในชีวิตการทำงาน การประกอบธุรกิจ เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ควรค่าแก่การยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างแก่นักศึกษารุ่นใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นถึงความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิษย์ปัจจุบัน การยกย่องศิษย์เก่าที่มีความมุ่งมั่นจนประสบผลสำเร็จในชีวิต โดยการดำเนินการผ่านกระบวนการศิษย์เก่า จึงได้กำหนดจัดงาน คืนสู่เหย้าราชภัฎอุดรธานี เป็นการสร้างความผูกพันอันดีระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษามอบแก่นักศึกษา ส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป
จึงขอเชิญร่วมงาน “ราตรีแห่งเกียรติยศ เขียว-เหลือง คืนสู่เหย้าราชภัฎอุดรธานี” ร่วมพบปะสังสรรค์คณะศิษย์เก่า ชมดนตรีสุนทราภรณ์ ชุดการแสดงสุดประทับใจ ย้อนรำลึกบรรยากาศวันวาน และลุ้นรับของรางวัลมากมาย วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป การซื้อบัตรและสำรองโต๊ะ (โต๊ะจีน 10 คน) ราคาบัตรละ 400 บาท ราคาโต๊ะละ 4,000 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 042-211040 ต่อ 1234,1734 และ 090-9802324,086-2264648

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here