ทอ.สิงคโปร์มอบเงินสนับสนุนกาชาดอุดร

0
364

กองบิน 23 ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
วันนี้ (29 มกราคม 2562)ที่ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี รับมอบเงิน จากนาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน 23 และนาวาอากาศโทนิค วอง รองผู้บังคับการฝูงบินขับไล่ กองทัพอากาศสิงคโปร์และคณะ จำนวน 150,000 บาท เพื่อสนับสนุนภารกิจสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี โดยมีนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เสมียนตราจังหวัดอุดรธานี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ร่วมรับมอบเงิน


นาวาอากาศเอก ธฤษณัช ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้บังคับการกองบิน 23 กล่าวว่า กองบิน 23 ได้ทำภารกิจร่วมกับกองทัพอากาศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพอากาศ ที่ได้ทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล โดยเป็นการฝึกและการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาในด้านวิทยาการ เทคโนโลยี และเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลของกองทัพอากาศ โดยส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อมิตรประเทศ รวมถึงแสดงศักยภาพของจังหวัดอุดรธานี


นาวาอากาศโทนิค วอง รองผู้บังคับการฝูงบินขับไล่ กองทัพอากาศสิงคโปร์ กล่าวว่า การฝึกร่วมผสมระหว่างกองทัพอากาศสิงคโปร์ และกองทัพอากาศไทย ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยกองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เป็นพื้นที่หนึ่งในการฝึกซ้อม ทราบดีว่าภารกิจนี้ส่งเสียงดังก่อความรำคาญแก่ประชาชน ที่อาศัยอยู่โดยรอบ กองทัพอากาศสิงคโปร์ไม่ได้นิ่งนอนใจ พยายามลงพื้นที่พบปะสร้างความเข้าใจ และมอบสิ่งของให้กับประชาชน รวมถึงส่วนราชการต่าง ๆ สำหรับการมอบเงินสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานีครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 5 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000 บาท เป็นความตั้งใจที่ขอตอบแทนไมตรีจิตที่ดี ที่ได้รับจากพี่น้องชาวจังหวัดอุดรธานีด้วยดีตลอดมา


จากนั้น นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และนางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ได้กล่าวขอบคุณกองทัพอากาศสิงคโปร์ที่ได้นำเงินมามอบให้กับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี เงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้รับ มอบเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี จะนำไปใช้ในภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้พิการ คนยากจน ผู้ด้อยโอกาส และใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและพิบัติต่างๆ ตามเจตนารมณ์ที่ทางกองทัพอากาศสิงคโปร์ให้มา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานีต่อไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here