เสนอผลการศึกษารถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพฯ-หนองคาย

0
191

ราชภัฎอดรธานี ร่วมกับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-หนองคาย ช่วงอุดรธานีถึงหนองคาย

วันนี้(19ม.ค.62) เวลา 09.00 น. นายธนัชชัย สามเสน ประธานหอการค้าพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมรับฟังการจัดเวทีการนำเสนอผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคเส้นทางกรุงเทพฯ-หนองคาย (ช่วงอุดรธานี-หนองคาย) เพื่อเสนอผลการศึกษาฯ ของสถานีอุดรธานี จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน มี นายอำนาจ ผการัตน์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จังหวัดอุดรธานี ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมรับฟัง ที่ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here