ยกขึ้นห้าง สินค้าเกษตรคุณภาพ อตก.จ.อุดรธานี

0
337

เริ่มแล้ว!!อาณาจักร สินค้าเกษตรคุณภาพ ในงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” เชื่อมโยงผลผลิตภูมิภาคเพิ่มช่องทางตลาด สร้างรายได้เกษตรกรเข้มแข็ง 20-24 มีนาคมนี้ ที่เซ็นทรัลอุดร

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 20 มีนาคม 2562 ที่ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” โดยมีนางวราภรณ์ อิ่มแสงจันทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี นายประเสริฐ ฝ่ายชาวนา พาณิชย์จ.อุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ และผู้ประกอบการ ร่วมงาน

จัดโดยองค์การตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.)ซึ่งยกทัพสินค้าเกษตรคุณภาพจากจังหวัดต่างๆทั่วภูมิภาค กว่า 40 ร้านค้า ร่วมจัดแสดงและจำหน่าย หวังเพิ่มช่องทางตลาดเกษตรกร เชื่อมโยงผลผลิตทางการเกษตรระดับภูมิภาค พร้อมต่อยอดสินค้าสู่ความต้องการผู้บริโภค

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวว่า องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาการจัดระบบการตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพในระดับพื้นที่ เชื่อมโยงระบบการผลิตในระดับชุมชนกับระบบการตลาด สร้างช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ โดย อ.ต.ก. ดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่สนับสนุนให้การตลาดนำการผลิต เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับเกษตรกร

โดย ตั้งแต่ ปี 2554 อ.ต.ก.ได้ดำเนินงานในลักษณะการจัดกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ ทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ในภูมิภาค มาอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เกิดการกระจายรายได้ ส่งผลถึงภาพรวมต่อเศรษฐกิจที่ดีในประเทศ

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ อ.ต.ก.เห็นว่าจังหวัดอุดรธานี มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางที่สามารถเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตสู่ผู้บริโภคในพื้นที่ และประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง จะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้หลักของการตลาด เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่าย

เพื่อนำไปพัฒนาผลผลิตของตน อ.ต.ก.จึงได้จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” ขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2562 ณ ลานกิจรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ภายในงานจะมีความหลากหลายของสินค้าจากเครือข่ายองค์กรเกษตรกร รวมทั้งเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่ได้คัดสรรจากจังหวัดต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค นำมารวมไว้ ณ ที่แห่งนี้

นอกจากการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพในงานแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การสาธิตการปรุงอาหาร, จัดสวน, เพาะกล้า, จัดดอกไม้การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ ตลอดจนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย จำหน่ายสินค้านาทีทองทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น. งานนี้ชมฟรี!! ตลอดงาน

นายสิธิชัย จินดาหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า จังหวัดอุดรธานี ถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าที่มีศักยภาพ มีความเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้สามารถรองรับการลงทุน การกระจายสินค้าที่หลากหลายในระดับภูมิภาคการจัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.จังหวัดอุดรธานี” ครั้งนี้ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้ส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า และช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

รวมทั้งสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพจากทั่วภูมิภาคที่นำสินค้าที่นำสินค้ามาร่วมจัดแสดงและจำหน่าย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นการสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้เกษตรกรผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังจะทำให้เกษตรกรได้เรียนรู้ระบบการตลาดในส่วนภูมิภาค เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรโดยตรง อันจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้สู่ท้องถิ่น สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น นำพาให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง เป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ครั้งนี้ได้นำสินค้าเกษตรคุณภาพทั่วประเทศ นำมาจำหน่าย จากทุกภาค ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเล ทุเรียน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ซึ่งสิ่งที่เราอยากจะให้เกษตรกรได้เรียนรู้รับรู้คือการผลิตสินค้าเกษตรในเชิงคุณภาพ ได้มาเห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆของที่อื่น ที่จะมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง และทางเราก็จะส่งเสริมต่อ นอกจากนี้เราต้องการจะมาหาสินค้าเด่นของอุดรและใกล้เคียงเพื่อนำไปจำหน่ายที่กรุงเทพ เชื่อมโยงตลาดกัน และในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมาเปิดตลาดชุมชน อ.ต.ก.อุดรธานี ใช้พื้นที่ 9 ไร่กว่า ติดถนนทางไปจังหวัดสกลนคร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here