ข่าวบ้านเฮา

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติแหล่งก๊าซธรรมชาติ “ภูฮ่อม”

              นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รอง ผวจ.อุดรธานี ร่วมเยี่ยมชมและสังเกตการณ์ก่อนเริ่มการผลิต ขุดเจาะ ณ ฐานผลิต บีและดี ของโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

เพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้เป็นไปตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ได้แก่ คุณภาพดินและน้ำใต้ดิน คุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน ของเสียอันตรายและไม่อันตราย และรับทราบถึงขั้นตอนการดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button