ข่าวบ้านเฮา

สร้างศิลปิน “หมอลำ” รุ่นใหม่สืบทอดวัฒนธรรมอีสาน

                อบจ.อุดรธานี หนุนสภาวัฒนธรรม 5 แสน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการร้องหมอลำ มรดกตกทอดของชาวอีสาน ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

                นายจารึก ปริญญาพล ประธานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะการร้องหมอลำในมิติวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมฟ้าหลวงรีสอร์ท ถนนอุดร-หนองบัวลำภู ต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ในการนี้ นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวรัชนีวรรณ เจริญชัย ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเป็นเกียรติและมอบงบประมาณสนับสนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี จำนวน 500,000 บาท

                นายประยูร นารี รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า หมอลำ เป็นเอกลักษณ์ รูปแบบวัฒนธรรมชาวอีสาน ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ แบ่งได้หลายอย่างตามลักษณะทำนองของการลำ เช่น ลำเต้ย ลำกลอน ลำเรื่อง ลำเรื่องต่อกลอน ลำเพลิน ลำซิ่ง คำว่า “หมอลำ” มาจากคำ 2 คำ มารวมกันได้แก่ “หมอ” หมายถึง ผู้มีความชำนาญ และ “ลำ” หมายถึง การบรรยายเรื่องราวต่างๆ ด้วยทำนองอันไพเราะ แต่สภาพสังคมไทยปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เป็นยุคที่มีความเจริญทางเทคโนโลยีสูง หมอลำกำลังจะสูญหายไปจากอีสานเนื่องจากขาดผู้สืบทอด อีกประการหนึ่งก็คือ ผู้ที่จะเป็นหมอลำได้ดีจะต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกฝังและบ่มเพาะ ต้องมีใจรักในด้านนี้

                จากเหตุผลดังกล่าว สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ได้เล็งเห็นความสำคัญที่ต้องอนุรักษ์ ฟื้นฟูหมอลำ ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของชาวอีสาน จึงได้จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการร่วมกันสืบทอดศิลปวัฒนธรรมการร้องหมอลำ พิณ แคน ให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้หลักคำสอนของศาสนาและวัฒนธรรมในมิติการแสดงหมอลำ เป็นการสืบสาน อนุรักษ์ การร้องหมอลำให้กับเยาวชน ให้ศิลปะหมอลำคงอยู่อย่างยั่งยืน และสร้างศิลปินรุ่นใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน และอาจารย์ จำนวน 100 คน จาก 20 อำเภอในจังหวัดอุดรธานี วิทยากรจากสมาคมหมอลำจังหวัดอุดรธานี จำนวน 10 คน อาทิ  หมอลำเทวี บุตรตั้ว (ฟ้าฮ่วน) นายกสมาคมหมอลำจังหวัดอุดรธานี

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button