ข่าวบ้านเฮา

มทภ.2 ร่วมพิธีวันสถาปนา มทบ.24 ครบรอบ 104 ปี

แม่ทัพภาคที่ 2 ร่วมทำบุญตักบาตร สถาปนา มณฑลทหารบกที่ 24 ครบ 104 ปี พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติกำลังแบบอย่าง มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษา ตรวจเยี่ยมบ้านพักดีเด่น โครงการทหารพันธุ์ดี และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับบุตรหลานกำลังพล ปลูกฝังรักกีฬา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ อาคารพุทธศาสนสถาน มณฑลทหารบกที่ 24 พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนาหน่วย มณฑลทหารบกที่ 24 ครบ 104 ปี ในวันที่ 22 มีนาคม 2565  โดยมี พล.ต.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 24 นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี อดีตผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ รวมทั้ง นายกองตรีชัยสิทธิ์ ด่านวัฒนาพงษ์ ประธานชมรมอาสารักษาดินแดนกองพันนเรศวรอุดรธานี นายทอง กุลธัญวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีครั้งนี้ และทำบุญตักบาตรโดยพร้อมเพรียงกัน

                เสร็จพิธี ได้มอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม จำนวน 5 คน โดยพิจารณานักเรียนที่มีความประพฤติดี ขยันหมั่นเพียร ต่อด้วยมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติกำลังพลแบบอย่าง ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวของหน่วย ที่เป็นผู้ที่มีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร มีความรู้ในหน้าที่ มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม และมีลักษณะท่าทางทหารดี เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับกำลังพลทั่วไป รวมทั้งให้มีการพัฒนาปรับปรุงบ้านพักทางราชการ ให้มีภูมิทัศน์สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย

                จากนั้น พลโท สวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านพักดีเด่น เยี่ยมชมบูทแสดงผลิตภัณฑ์ของแม่บ้านทหารบก สาขามณฑลทหารบกที่ 24, บูทแสดงผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร และโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 24 และเดินทางไปมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับบุตรหลานกำลังพล และเยาวชนในค่ายประจักษ์ศิลปาคม เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนรักการเล่นกีฬาและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อไป

                มณฑลทหารบกที่ 24  ถือกำเนิดในสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2434 พวกฮ่อได้ก่อการจลาจลที่เมืองหลวงพระบาง และ เมืองเชียงขวาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงรวบรวมหัวเมืองตามแนวชายแดน เป็นเขตการปกครอง เรียกว่า “มณฑลลาวพวน”  โปรดเกล้าฯ ให้ พระบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม หรือพระเจ้าน้องยาเธอ ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่ 25 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ สำเร็จ ราชการมณฑลลาวพวน

                ในปี รศ.112 ไทยกับฝรั่งเศสเกิดกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขง ไทยจึงได้ทำสนธิสัญญาสงบศึกกับฝรั่งเศส ซึ่งฝรั่งเศสไม่ยอมให้ไทยวางกำลังทหารในรัศมีล้ำกว่า 25 กิโลเมตร จากเส้นเขตแดนคือลำน้ำโขง พลตรีพระบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม จึงย้ายที่ตั้งมณฑลลาวพวนจากเมืองหนองคายมาที่บ้านหมากแข้ง ปัจจุบัน คือ หนองประจักษ์ศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2450 ได้มีพระบรมราชโองการให้จัดตั้งเมืองอุดรธานีขึ้น หน่วยทหารจึงได้ย้ายที่ตั้งจากหนองประจักษ์ศิลปาคมเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ริมหนองขอนกว้าง ซึ่งเป็นที่ตั้งของค่ายประจักษ์ศิลปาคมในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2461 ได้มีการกำหนดเขตทหารบก จึงได้จัดตั้งเป็นจังหวัดทหารบกอุดร  เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2461 ซึ่งหน่วยได้ยึดถือวันนี้เป็นวันสถาปนาหน่วย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button