ข่าวบ้านเฮา

เรือนจำอุดรนำร่องอบรมอาชีพสัปเหร่อแก่ผู้ต้องขัง

                กรมราชทัณฑ์ โดยเรือนจำกลางอุดรธานี จัดอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน (สัปเหร่อ)สำหรับผู้ต้องขัง ถือเป็นครั้งแรกของทัณฑสถาน สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิต ภายหลังพ้นโทษ และยังนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้

                วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ที่ศาลาคนกลับใจ เรือนจำกลางอุดรธานี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมสำหรับผู้ต้องขัง หลักสูตรเจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน (สัปเหร่อ) โดยมีพระคุณเจ้าและเจ้าหน้าที่จากวัดสว่างสันติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ยุติธรรมจังหวัด

                นายภัทรพงศ์ หมวกสกุล ผู้บัญชาการเรือนจำกลางอุดรธานี กล่าวว่า ด้วยกรมราชทัณฑ์มีภารกิจในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม ลดการกระทำผิดซ้ำ โดยมีการจัดกิจกรรม โปรแกรมและโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการพัฒนาด้านจิตใจ เตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคม ให้สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชน สังคม ดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขเมื่อภายหลังพ้นโทษออกไป เรือนจำกลางอุดรธานี ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ฌาปนสถาน(สัปเหร่อ)ขึ้นเป็นการต่อยอดจากหลักสูตรด้านการพัฒนาจิตใจของกรมราชทัณฑ์ เช่น หลักสูตรมัคนายก และหลักสูตรสัคคสมาธิ สมาชิกยกใจสู่สวรรค์ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษา เรียนรู้ถึงขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ที่มีความผูกพันกับศาสนาพุทธมาอย่างยาวนาน สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว เป็นการสร้างงาน สร้างอาชีพได้อีกทางหนึ่งด้วย เป็นการสนองต่อนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ในการนำองค์กรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง ไม่ให้หวนกลับมากระทำผิดซ้ำอีก  อบรมระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 จำนวน 30 ชั่วโมง

                นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผวจ.อุดรธานี กล่าวว่า ถือว่าเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ น่าเรียนรู้ คำว่า “สัปเหร่อ” เป็นภาษาเก่าฟังแล้วเข้าใจได้เลย จะทำพิธีกรรมให้กับทางญาติผู้เสียชีวิต ถามว่าผีมีจริงไหมถ้าเราเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา พระคุณเจ้าต่างๆ ท่านบอกว่ามีอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าจะมาปรากฎตัวให้เห็นหรือไม่ก็แล้วแต่ว่า คลื่นความถี่ของเราจะตรงกันไหม หรือเจตนาที่เขาอยากจะมาปรากฏตัวเพื่อเตือนหรือบอกอะไรก็แล้วแต่ วันนี้สื่อหลายสื่อก็ยังเอาเรื่องลักษณะมิติของความตาย มาล้อเล่นในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ก็เป็นเรื่องที่พวกเราต้องใช้วิจารญาณ ไม่ควรส่งเสริม

                นายภัทรพงศ์ฯ ผบ.เรือนจำกลางอุดรธานี  เปิดเผยว่า โครงการนี้เป็นครั้งแรกที่เรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการ สืบเนื่องจากท่านประธานกรรมการจริยธรรมของกรมราชทัณฑ์ อดีตอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมีความประสงค์ที่จะให้ต่อยอดโครงการพัฒนาพฤตินิสัย ก็ได้ดำเนินการถือเป็นรุ่นแรกของเรือนจำกลางอุดรธานี และเป็นครั้งแรกของทัณฑสถาน ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด รวมทั้งวัดที่ได้เชิญวิทยากร พระสงฆ์ และสัปเหร่อของวัดมาให้ความรู้ มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรม ชาย 40 คน หญิง 20 คน ทั้งหมดสมัครใจเข้ารับการอบรม ก็มีความหวังว่าเมื่อพ้นโทษออกไปแล้ว จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ซึ่งจริงๆแล้วสัปเหร่อเป็นอาชีพที่ขาดแคลน โดยเฉพาะในวัดวาอารามต่างๆ ก็หวังว่าผู้ต้องหาจะนำไปประกอบอาชีพต่อไปได้

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button