ฟุตบอลสัมพันธ์เยาวชนและประชาชน “หมากแข้งคัพ”

0
339

เทศบาลนครอุดรธานี จัดแข่งกีฬาฟุตบอล “หมากแข้งคัพ” ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ได้พัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ


นายตระกูล มณีกานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานมอบรางวัลและปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “หมากแข้งคัพ” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครอุดรธานี ตามที่เทศบาลนครอุดรธานี การจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล หมากแข้งคัพ ประจำปี 2562 ตามโครงการการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์เยาวชนและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปผู้มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอล ให้โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และสามารถพัฒนาทักษะความสามารถในเชิงกีฬา อันจะเป็นประโยชน์ต่อโอกาสทางการศึกษา หรือการประกอบอาชีพในอนาคต


การแข่งขัน แบ่งเป็น 3 รุ่น ผลการแข่งขัน ฟุตบอลชาย 11 คนอายุไม่เกิน 15 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนเทศบาล 2 มุขมนตรี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนราชินูทิศ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนบ้านหมากแข้ง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม Hainan Football Association, China


ฟุตบอลชาย 11 คน อายุไม่เกิน 18 ปี ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลนครอุดรธานี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมโรงเรียนอุดรพัฒนาการ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมโรงเรียนอุดรพิทยานุกูล และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมโรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา
ฟุตบอลชาย รุ่นอาวุโสอายุ 40 ปีขึ้นไป ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมเทศบาลตำบลหนองไผ่/เกษทองมา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม W TEAM รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมเดอะวัน และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีมเบลล์ /ศุภานิช ยูไนเต็ด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here