14 กุมภา “วันราชภัฎ”

0
310

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน “วันราชภัฏ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่มีต่อเหล่าชาวราชภัฏทั่วประเทศ


เมื่อเวลา 07.00 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 96 รูป จากวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม หรือ หลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ เป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ โดยมี กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนกว่า 2,000 คน


จากนั้น เวลา 09.30 น. ผู้แทนคณะ สำนัก หน่วยงานต่างๆ ผู้มีเกียรติ และผู้นำนักศึกษา ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ วางพานพุ่ม เปิดกรวยดอกไม้ กล่าวอาศิรวาทถวายราชสดุดี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏทั้งมวล

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้กำหนดจัดงาน 14 กุมภาพันธ์ วันราชภัฏ เป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ซึ่งแปลว่า คนของพระราชา ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ และพระราชทานพระราชลัญจกรประจำพระองค์ ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบัน จนกระทั่งได้รับการยกฐานะให้เป็นมหาวิทยาลัย เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา


สำหรับปีนี้ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดนิทรรศการ “ราชภัฏคนของพระราชา” แสดงพระราชกรณียกิจ โครงการในพระราชดำริ และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อชาวราชภัฏ , การบรรเลงเพลงโหมโรงมหาราชโดยวงมหาดุริยางค์ , การประกวดดนตรีไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 1 , การเสวนาศิลปวัฒนธรรม หัวข้อ “แท้จริง จริงแท้ สู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลก กรณีอำเภอบ้านผือ” โดย ผศ.จรูญ ถาวรจักร์ อธิการบดี มรภ.อุดรธานี นายบัณฑิต ทองอร่าม หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ดร.กุลจิต เส็งนา ประธานสาขาวิชาศิลปกรรมพื้นถิ่น

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here