ข่าวบ้านเฮา

ขับเคลื่อนหมู่บ้านอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เดินหน้าขับเคลื่อนส่งเสริมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย จัดตั้งหมู่บ้านควายเป็นศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่อ.ทุ่งฝน ปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นที่ท่องเที่ยวศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนอีสาน

                วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งวัว ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 พร้อมด้วย นายสมัคร บุญปก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายพิทักษ์ เหมือนสีเลา ส.อบจ.เขตอำเภอทุ่งฝน นายกิจธนะ ธรากิตติรัฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสาคร ชาติชำนิ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหาร อบจ.อุดรธานี และหัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายกำธร วิเชฏฐพงศ์ นายอำเภอทุ่งฝน นายทศพร ศรีศักดิ์ นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย รศ.ดร.น.สพ.ฤทธิชัย พิลาไชย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

                ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอแบบแปลนการดำเนินงาน และการขอใช้พื้นที่สาธารณะ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งวัว ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี และการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ควายไทยให้อยู่คู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน

                การประชุมในครั้งนี้ มีความเห็นตรงกันว่าจะจัดทำหมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย โดยมีการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ โครงสร้างพื้นฐาน สร้างถนน พื้นที่จอดรถ สวนสาธารณะ และจัดหาแม่ควายไทยพันธุ์ดีให้ครอบครัวตัวอย่าง 120 ครัวเรือน ที่มีความยากจนและสนใจเลี้ยงควาย มีใจรักในการเลี้ยงควายอย่างแท้จริง เพื่อสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนชาวจังหวัดอุดรธานี และจัดทำศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทยให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของคนอีสานทั้งการทำนา การเกี่ยวข้าว การเลี้ยงควาย เป็นการสร้างแลนด์มาร์คแหล่งใหม่สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาจังหวัดอุดรธานี

                โดยที่แลนด์มาร์คนี้ จะต้องเชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดอุดรธานี ห้วยโป่งวัว อ.ทุ่งฝน มีพื้นที่กว้างขวาง มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ อยู่ใกล้บริเวณค้นพบโครงกระดูกควายเก่าแก่ อายุ 1,800–2,300 ปี แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เชื่อมต่อคำชะโนด อ.บ้านดุง และผ่านไปทะเลบัวแดง ซึ่งภายในปีนี้ห้วยโปร่งวัวจะมีการจัดการประกวดคัดเลือกควายไทยสวยงามที่ใหญ่ที่สุดอีกด้วย

Related Articles

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Back to top button